(2)
`
Друковано 15.000 примірників.
`
В друкарні Христофа Райсера Синів у Відні.
`
Оглав.
`
Доба Гетьманщини.
`
Стор.
`
Ще одна лекція ... 11
`
Розділ I. Гетьманський переворот.
`
1. Понура німецько-генеральська оперетка ... 15
2. Німецько-поміщицько-офіцерські літературні
  твори ... 18
3. Яка ж ріжниця? ... 24
4. Zu spaet ... 28
5. Урядовий пиріг ... З6
`
Розділ II. Соціально-політична реакція геть-
манщини.
`
1. Генеральшій з'їзд грабіжників ... 43
2. Сласна лють аграрних паразітів ... 47
3. Діяльність "культурно-творчих сил" у місті  49
4. Лівіще навіть за Шейдeманів ... 51
5. Річ не в лизоблюдах і прохвостах ... 55
`
Розділ III. Національна контрреволюція геть-
манщини.
`
1. Скакання руської буржуазії по українськи ... 61
2. Підготовча любов протофісовців ... 66
3. "Бачили очі, що купували, їжте хоч пови-
лазьте" ... 71
4. Русько-німецька змова ... 75
5. Неминучий наслідок підготовчої любови ... 79
`
Розділ IV. Підготовка повстання.
`
1. Перші трудні кроки ... 87
2. Газетні люди проти авантюри ... 92
3. Останні підготовчі обійми ... 97
4. "Святу, патріотичну" петлю закямено ... 103
5. Удар у серце гетьманщини ... 105
`
Доба Директорії.
`
Розділ V. Повстання, як селянсько-робітнича
революція.
`
1. Два способи ... 121
2. Початок потлюрівщиші ... 123
3. Пожежа революції ... 127
4. Страх обивателів з "Верховної Влади" перед
  соціалістичною революцією ... 131
5. Хуторянка знов боїться пролетаріата . . . 138
6. По укочених стежках ... 142
7. Діяльність представників Директорії . . . 145
`
Розділ VI. Розвиток революції.
`
1. Вороги з усіх боків ... 151
2. Найбільш шкодлива небезпека ... 157
3. "Національні герої" в ванні славословія ... 162
4. Декларація Директорії ... 167
`
`
Розділ VII. Приглушення революції й кінець
Директорії.
`
1. Діяльність по неоголошеній програмі ... 179
2. Безконтрольність і контрреволюційність ота-
манської влади ... 184
3. Пятаковщина служить отаманщині ... 189
4. Кінець Директорії ... 195
`
Доба Отаманщини.
`
Розділ VIII. Друга війна в Совітською Росією
`
1. Знову війна з власним народом ... 201
2. Радіотелографична полеміка ... 205
3. З одного боку - пятаковщина ... 222
4. А з другого - отаманщина ... 225
`
Розділ IX. Другий вихід із Київа.
`
1. Шантаж отаманщини й "Верховна Влада" ... 233
2. Грізний ультиматум "підпорядкованих" до
  "нопідіюрядкованих" ... 239
3. Свято поєднання й "Мертворождений" ... 242
4. Неминучий результат роботи непідпорядкова-
  них нікчем ... 214
`
Розділ X. Шукання помочи в Антанти.
`
1. Таємний договір українське-русько-фран-
  цузської контрреволюції ... 251
2. Руки вгору! Гаманець, життя і честь! ... 256
3. "Вигнать, як собак!" ... 259
4. Хоч навздогін пацнути копитом ... 261
5. Цінично- нахабний "акт". ... 265
6. Два моменти ... 268
7. Нічого, крім "Загального Наказу No. 28" ... 280
`
Розділ XI. Період між Вінницею й Кам'янцем.
`
1. Перемоги отаманщини наліво й направо ... 287
2. Вагонний циганський табор ... 292
3. Другий простий "національний герой" проти
  головного "національного героя" ... 294
`
Розділ XII. Політика російських комуністів на
Вкраїні.
`
1. Шлях до хліба й вугілля пробито ... 301
2. Надзвичайна аналогія "або" заповіт цариці
  Катерини ... 304
3. "Наклепи" Директорії ... 314
4. Наївність мадьярських комуністів ... 321
5. Хліб, цукор, вугіль і пятаковщина ... 328
6. Відповідні наслідки пятаковської "соціалі-
стичности" ... 339
`
Розділ XIII. Розвиток реакційності! режиму
отаманщини.
`
1. Між двох стін і "орієнтація на власні сили" ... 351
2. Гарцювання отаманії й голосіння хуторянки ... 356
3. Отаманщина при гранті погромного резер-
  вуару ... 362
4. Отамансько-ідейні підоснови погромів ... 366
5. Замісць державности-петлюрівщина ... 375
`
Розділ XIV. Боротьба за державність Галиць-
кої України.
`
1. Не складна історія ... 385
2. Антантський пес між Сходом і Заходом
  Европи ... 389
3. Кулуарно-нафтяні "патріоти-вожді" ... 394
`
Розділ XV. Орієнтації Отаманщини.
`
1. Безглузде завдання ... 407
2. Гергепа за-кордоном ... 419
3. Даремне підскакування ... 429
4. Страшний сприятливий момент. ... 433
`
РОЗДіЛ XVI. Відносини Кам'янецької влади
з Денікіним.
`
1. Отаманщина береже кров денікінців ... 445
2. Прапор соціальної дружби в катом укра-
  їнського народу. ... 448
3. Міщансько-отамапськe шукання правди на
  світі ... 451
`
7
`
Розділ XVII. Кінець Отаманщини.
`
1. Невиконані слізні обіцяння ... 459
2. Продаж України на два боки ... 463
3. Останні ганебні конвульсії отаманщини ... 470
4. На розбурханому морі ... 476
`
Розділ XVIII. На порозі нової доби.
`
1. Наслідок болючого досвіду ... 481
2. Занадта об'єктивність? неповність пере-
  конання? чи тільки тактика? ... 487
3. Так мусить бути ... 494
4. На порозі нової доби ... 496
`
Поіменний показчик ... 505
Річовий покажчик ... 519
`

Na glawnuju stranicu / To main page
K nachalu razdela / To beginning of section
Sledujushchaq / Next
Sinonimy kl`uchewyh slow: wy_3_ogl
Counter: .
Po pros`be komandy poddervki ot www.hotlog.ru:
http://www.hotlog.ru/cgi-bin/hotlog/buttons.cgi
(Wystawit` kak: / To expose as: http://aravidze.narod.ru/wy_3_ogl.htm , http://www.geocities.com/sekirin1/wy_3_ogl.zip . )

Hosted by uCoz