(Цитується за виданням: Київ, Видавництво політичної 
літeратури України, 1990; ротапринтнe відтворeння видання: 
В. Винничeнко, Відроджeння нації, частина 1, 
Київ - Відeнь, 1920)
`
   Оглав.
`
        Стор.
`
Передмова ...................  9
Чотирі доби .................. 11
`
Доба Центральної Ради. 
Період перший. 
Революційна організація держав-
ности й морально-правової влади.
`
Розділ I. Війна й Велика Російська Рево- 
люція.
`
1. Старий Деспот і товарні Джентельмени .. 17
2. Останній Всеросійський Самодержець-
 Гришка Распутін ............. 24
3. Царський трон під штиком запасного
 салдата ................. 25
`
РОЗДІЛ II. Українство до війни, під-час війни 
й у революції.
`
1. Хреот па могилі нації: "Не було, нeмає й 
 бути не може" .............. 31
2. Сепаратизм від загибелі ......... 35
3. Орієнтації: на руську ласку, на німeцький 
 штик і на себе .............. 39
4. Єдина орієнтація: Всеросійська Революція, 
 Справедливіеть .............. 41
`
4
`
        Стор.
`
5. Воскреелий мрець маніфестує славу Рево- 
 люції ................... 48
6. Простодушність нeдобитого родича ....  51
`
Розділ III. Революційне руське громадянство 
в українському питанню.
`
1. Яка рація руському демократові боронить 
 "малоросів"? ............... 57
2. Рація ніби знайшлась .......... 63
З. Природа руського демократа ....... 65.
`
Розділ IV. Передчування боротьби й гурту- 
вання сил.
`
1. Пробуджена ніжність ........... 71
2. Ніжність дає силу й одностайність .... 76
3. Вияв волі й єдности всієї надії - Укра- 
 їнська Центральна Рада ......... 78
`
Розділ V. Перший крок по шляху організації 
державности.
`
1. Всеукраїнський Національний Конгрес
 5-6-7 квітня 1917 р. ............ 87
2. Трівога "старшого брага" ......... 88
3. Генеральний огляд 1 маніфестація револю- 
ційно-національних сил .......... 90
`
Розділ VI. Боротьба за перші підвалини Ав- 
тономії.
`
1. Промови в кабінеті й ляпаси на кухні .. 97
2. Чесність з собою руського чорносотенця .. 102
3. Таємний союз чорносотенця з демократом . 104
4. Загально-партійна руська платформа: ак-
 тономія в лапках або "не було, немає і не 
 дати, щоб було" ............. 108
5. "Насильственная украинизация" школи .. 111
`
5
`
        Стор.
`
6. Знамените "але" на ріжних підлевах ... 115
7. Край сентіментальностям ......... 120
`
Розділ VII. Українізація війська.
`
1. Росія - руська чи вже не руська? ..... 126
2. Инчих треба кулеметів позад армії .... 123
3. Нація хоче жити й у війську ....... 130
4.. Перший український полк імени Богдана
 Хмельницького .............. 132
5. Маленька перемога ............ 136
6. Не силою зброї війська, а силою духу його 138
`
РОЗДІЛ VIII. Українська Центральна Рада 
ставить виразні вимоги Російському Тим-
часовому Правительству й руській демо- 
кратії.
`
1. Революція потребує миру ......... 149
2. "Авдіенція" в руської демократії ..... 156
3. Від Пілата до Каіафи .......... 159
4. Що ховалося під професорською мантією
 Каіафи? ................. 166
`
Розділ IX. Тимчасове Правительство одкида 
домагання Центральної Ради.
`
1. Урочистра зустріч відповіді Тимчасового
 Уряду .................. 173
2. Природа селянської пробудженої ніжности 174
3. "І хведеративна!" ............. 175
4. Миру й землі! .............. 180
5. Два громи а Петрограду ......... 183
`
Розділ X. Перед рішучим виступом.
`
1. Рукавичку кинено ............ 187
2. Покірність чи бунт? ......... 190
3. Лінію намічено .............. 193
4. Другий всеукраїнський військовий з'їзд .. 195
`
6
`
     Стор.
`
5. Остання спроба ....204
6. Наетрій старого Київа .... 205
`
Розділ XI. Центральна Рада проголошує Ав- 
тономію України.
`
1. Сінтез перейденого, імпульс до дальшого ... 218
2. Перший Універсал 26 червня 1917 року .. 219
3. Перший Уряд відродженої державности - 
 Генеральний Секретаріат .........225
4. Україна присягається па вірність своїй ви- 
 щій владі ................227
`
РОЗДіЛ XII. Перемога українства.
`
1. Надаремне вопіющий чорний голос .... 233
2. І їхня величність також, хоча... ..... 234
3. Перемирря на Дніпрі ........... 210
`
Розділ XIII. Органівація морально-правової 
влади.
`
1. Обперта зсередини ............ 248
2. Мета: національність, засоб: державність . 254
3. Народ творить з нічого .......... 257
4. Творіння державности на вні ....... 269
5. Декларація Генерального Секретаріату Цен- 
тральної Української Ради ........ 260
`
Розділ XIV. Угода з Російським Тимчасовим 
Правительством.
`
1. Не з доброї волі ............. 274
2. Як не спинити, то хоч гальмувати .... 275
3. Другий Універсал Центральної Ради й 
 Декларація Тимчасового Правительства 
 (15-16 липня 1917 р.) ............ 278
4. Голівки міністрів за стільцем ....... 284
5. Кому охота битись за чуже? ..... 286
`
7
`
        Стор.
`
6. Пани-барони в обороні науки й справед-
 ливости ................. 289
7. Крівава плата за гнилу коаліцію ..... 293
8. На підставі угоди ............ 294
`
Розділ XV. Друга українська делегація до 
Петрограду.
`
1. Танець руської демократії між ножами ..307
2. Руський "національний герой" ......308
3. Одплата кадетів .............310
4. Не піддаватись провокації ........313
5. Замісць Констітуції - Інструкція .....315
`
Розділ XVI. Трудний, але останній крок до 
юридично-правової влади.
`
1. Чорна переможниця на Україні ......325
2. Крівавий аргумент за "найсвятіщі інтереси" ...327
3. Болюче рішення .............330
4. Перша урядова кріза ...........342
5. Закінчення першого періоду доби Централь- 
 ної Ради ........ 346
`
9
`
   Передмова.
`
   Я беру на себе трудну річ: дати повну, 
правдиву картину боротьби українства за 
визволення своєї нації під час і після Ве- 
ликої Російської Революції.
`
   У дні тяжкі, у дні найтяжчі нашого на- 
роду я берусь за цю роботу. Майбутність 
України закутано в диму крівавої ненависти, 
неситого зазіхання ворогів, безсилля й зне- 
силля нашого. Важко робити цю працю в 
потрібному спокою.
`
   Але в свідомости ваги істини, в свідомо-
сти значіння щирого, нелукавого й чесного 
виявлення подій, я вживу всіх усиль, щоб 
одсунути від себе всяке національне чи пар- 
тійне лицеприяття, одійти від усяких особи- 
стих сімпатій чи антіпатій і розглядати весь 
хід нашого руху в усій об'єктивности, на 
яку я зможу бути здатним.
`
10
`
   Я не хочу писати історії в академичному 
значінню цього слова. Це мають пізніще 
зробити фахові дослідувачі. Моя мета пе- 
рейти через усі етапи недавно-минулого, 
зв'язати їх, одкинути неважне й дати суціль- 
ний образ цих і радісних, і болючих часів 
нашої нещасної історії.
`
В. Винничeнко,
`
Сeмeрінг, 4. VII. 1919.
`
11
`
   Чотирі доби.
`
   Історію відродження української нації з 
моменту вибуху Великої Російської Революції 
по сьогодняшній день можна поділити на 
чотирі доби.
`
   Поняття доби звучить неначе трохи не-
відповідно до тих коротких протягів часу, 
які обхоплюють ці доби. Але, будучи малими 
по кількости часу. вони містять у собі стіль- 
ки національного, політичного й соціального 
змісту, історія нашого народу на протязі їх 
зробила такі велитенські кроки, що цілком 
оправдано можуть бути названі добами.
`
   Їх чотирі:
`
   1. Доба Центральної Ради. З двома періо- 
дами: 1) Період революційної організації дер-
жавности й морально-правової влади, 2) Пе- 
ріод юридично-правової державности.
`
   2. Доба гетьманщини.
`
   3. Доба Директорії.
`
   4. Доба Отаманщини.
`
   В основу цього поділу покладено ролю 
тих чи инчих соціальних верств під час цих 
моментів.
`
12
`
   Чинником доби Центральної Ради є 
вся свідома національна демократія без ріж-
ниці кляс.
`
   Доба Гетьманщини одзначаеться пану- 
ючою роллю кляс буржуазних і реакційних.
`
   Під час доби Директорії головна роля 
переходить до кляс революційних - проле- 
таріату сільського й мійського.
`
   Головним чинником доби Отаманщини 
є елемент військовий, ідеологічно репрезен- 
туючий дрібне національне міщанство, а в 
акції своїй автократичний. 

----------------
Na glawnuju stranicu / To main page
W nachalo razdela
Sledujushch.
Sinonimy kl`uchewyh slow: WY_1_1
Counter: .
Po pros`be komandy poddervki ot www.hotlog.ru:
http://www.hotlog.ru/cgi-bin/hotlog/buttons.cgi
(Wystawit` kak: / To expose as: http://aravidze.narod.ru/s7/wy_1_1.htm , http://www.geocities.com/sekirin1/s7/wy_1_1.zip . )
Hosted by uCoz