–ќ«ƒ≤Ћ XIII.
`
Ќац≥ональна пол≥тика руських боль-
шевик≥в.
`
1. ќбпльована мати. - 2. "ћозговизм" 1 нац≥онал≥зм. -
3. Ќ≥ державности, н≥ нац≥ональносте. - 4.  ому ж 
це на користь?
`
1. ќбпльована мати.
`
’то за тих час≥в, а надто зараз же по 
виход≥ ÷ентральноњ –ади з  ињва, був серед 
народу, особливо ж серед салдат≥в, той не 
м≥г не пом≥тити надзвичайно гостроњ ант≥-
пат≥њ народн≥њ мас до ÷ентральноњ –ади.
`
Ќе бажаючи н≥¤ким способом брати участь 
у дальш≥й акц≥њ ÷ентральноњ –ади, перед- 
бачаючи неминучий характер цењ акц≥њ (уго- 
да з н≥мц¤ми), ¤ навмисне поњхав не в ∆и- 
томир, а на другий к≥нець ”крањни, на п≥в- 
день. я њхав в≥с≥м день серед салдат≥в, 
сел¤н ≥ роб≥тник≥в, зм≥н¤ючи своњх сус≥д≥в 
на численних пересадках. ќтже ¤ мав на- 
году бачити на прот¤з≥ сих дн≥в немов у 
розр≥з≥ народн≥х шар≥в њхн≥й настр≥й.
`
я рекомендував би вс≥м правител¤м ≥
`
260
`
”р¤дам час в≥д часу проњхатись по своЇму 
краЇв≥ в скот¤чих вагонах, набитих "њхн≥м" 
народом ≥, зм≥шавшись з ним, послухати 
його. ÷е-корисн≥ще, н≥ж к≥льки дес¤тк≥в 
нарад з парламентськими фракц≥¤ми.
`
я п≥д той час уже не в≥рив у особливу 
прихильн≥сть народу до ÷ентральноњ –ади. 
јле ¤ н≥коли не думав, що могла бути в 
йому така ненависть. ќсобливо серед сал-
дат≥в. ≤ особливо серед тих, ¤к≥ не могли 
нав≥ть говорити по руськи, а т≥льки по укра-
њнськи, ¤к≥, значить, були не лотишами й 
не руськими, а своњми, украњнц¤ми. « ¤кою 
зневагою, люттю, з ¤ким мстливим глумом 
вони говорили про ÷ентральну –аду, про 
√енеральних —екретар≥в, про њхню пол≥тику.
`
јле що було в цьому д≥йсно т¤жке й 
страшне, то це те, що вони разом висм≥ю- 
вали й усе украњнське: мову, п≥сню, школу, 
газету, книжку украњнську. ¬раж≥нн¤ було 
таке, наче розлючений мат≥ррю син вив≥в ту 
мат≥р на площу, здирав з нењ од≥ж, бив њњ по 
лиц≥, кидав у багно й виставл¤в њњ, голу, поби- 
ту, розтерзану на см≥ховище, на глум, на при- 
людний сором ≥ ганьбу. ≥ робив то з ¤коюсь 
такою надзвичайною, дикою, ц≥ничною слас-
ностю й люттю, що мимовол≥ через те угаду- 
вавс¤ власний б≥ль сина за сором матер≥, вчу- 
валас¤ його колишн¤, велика, гар¤ча любов, 
¤ку було ображено, спровоковано, висм≥¤но.
`
261
≤ то ми, украњнська демократ≥¤, ”крањн- 
ська ÷ентральна –ада спровокували велику 
пробуджену любов сина до своЇњ матер≥-на- 
ц≥њ. ћи своЇю пол≥тикою хутор¤нки в пан- 
ських рукавичках викликали в його недов≥рр¤ 
до нац≥ональноњ справи, бо то ж ми ту справу 
найб≥льше оборон¤ли, ми нею керували, от≥ 
сам≥, що владу соц≥альних генерал≥в також 
оборон¤ли. “о ми з його мат≥ррю при¤телю- 
вали, от≥ сам≥ генерали. ≤ через те в≥н бив, 
топтав ≥ ганьбив свою мат≥р, ¤ку ж усе таки 
в глибин≥ своЇњ душ≥ любив, за ¤ку тут же в 
цей момент сам бол≥в, ≥ що б≥льше бол≥в, то 
б≥льше мучив ≥ глузував.
`
≤ то була не випадкова одна-друга. сцен- 
ка, а загальне ¤вище в≥д одного к≥нц¤ 
”крањни до другого.
`
2. "ћозговизм" ≥ нац≥онал≥зм.
`
Ѕольшевики, керовники большевицького 
руху це, розум≥Їтьс¤, бачили. ≥ вони це ¤вище 
зрозум≥ли так, ¤к воно було дл¤ них виг≥д-
н≥ще й пом≥тн≥ще, се-б-то: що сам≥ украњнськ≥ 
народн≥ маси н≥¤кого нац≥онального почутт¤ 
не мають та й не хот¤ть його мати, а до 
всього украњнського ставл¤тьс¤ нав≥ть з оги- 
дою й ворожостю. ¬они це зазначали в своњх 
газетах, промовах ≥ вс¤ких виступах.
`
ј це з свого боку давало њм змогу роз- 
перезатись у своЇму нац≥онал≥змов≥ на всю
`
262
`
зав'¤зку. ¬они не вдумувались та й не хо- 
т≥ли, не мали н≥¤коњ користи вдумуватись у 
те дивне ¤вище, що т≥ сам≥ салдатськ≥ маси, 
¤к≥ ще ж так недавно просто палали нац≥о- 
нальним чутт¤м, ¤к≥ н≥ аа що не п≥ддавались 
њхн≥й аг≥тац≥њ, ¤ких треба було, на думку 
большевицьких фронтових ком≥сар≥в, на фронт 
одсилати, бо ≥накше справитись не можна 
було, що ц≥ маси раптом десь ≥ через щось 
загубили своЇ таке сильне чутт¤ й загубили 
до того, що аж до ненависти д≥йшли. ѕро-
стол≥н≥йним большевицьким пол≥тикам не 
приходило в голову, що велика ненависть 
часто буваЇ результатом великоњ любови й що 
на так≥й ненависти будувати свою пол≥тику 
Ї все одно, що будувати д≥м на вулкан≥, ¤кий 
здаЇтьс¤ погаслим.
`
ѕроводир≥ большевицького руху на ”кра- 
њн≥ занадто недоц≥нили сили нац≥ональноњ 
св≥домости в украњнських масах ≥ занадто 
перец≥нили.... своЇ нац≥ональне чутт¤.
`
ќт тут ≥ ви¤вивс¤ отой самий "мозговик", 
що й у меньшевик≥в, у есер≥в, у кадет≥в. 
Ќа папер≥ й у за¤вах "право самоозначени¤", 
"вплоть до отдbлен≥¤" а в емоц≥њ - самий 
пр≥м≥тивний, брутальний, погордливий ≥ на- 
хабний нац≥онал≥ст. ≤ нац≥онал≥ст ображений 
у своЇму нац≥онал≥змов≥, розлючений, мстли-
вий. —початку в≥н н≥би ховавс¤ за "мозго-
вика", за "право самоопредbлен≥¤ вплоть до
`
263
`
отдbлен≥¤", в≥н побоювавс¤ нац≥ональноњ св≥- 
домости украњнц≥в. ≤ через те в початках 
було п≥дробл¤нн¤ п≥д украњнську державн≥сть. 
’арьк≥вський —ов≥тський ”р¤д назвавс¤ та- 
кож —екретар≥атом, т≥льки Ќародн≥м, а не 
√енеральним. ≤ делегац≥¤ в Ѕерестю була н≥би 
в≥д украњнськоњ сов≥тськоњ держави. ≤ оф≥- 
ц≥альн≥ ур¤дов≥ органи преси друкувались 
часом по украњнськи. ≤ в за¤вах сов≥тського 
”р¤ду все були об≥ц¤нн¤ п≥ддержки нац≥о- 
нальноњ культури на ¬крањн≥.
`
јле це все, ¤к ≥ все те, що й ран≥ще 
говорилос¤ великими й малими руськими 
большевиками, було т≥льки тактикою, а най- 
б≥льше - сухим, ≥нтелектуальним пр≥нц≥пом. 
Ќ≥коли в цих тактичних чи пр≥нц≥п≥альних 
виступах большевизму в нац≥ональному пи- 
танню не видно було живого, активного, 
гар¤чого чутт¤, ¤ке б робило ц≥ пр≥нц≥пи 
д≥Ївими, вт≥леними в живу плоть ≥ кров, ¤к 
це було в них у соц≥альних питанн¤х. –уський 
большевизм, ¤к ≥ руський демократизм, не 
мав сильних, болючих, життЇвих ≥мпульс≥в, 
дл¤ глибокого анал≥зу сут≥ нац≥онального 
питанн¤ й д≥йсного його розв'¤занн¤. ” вс≥й 
большевицьк≥й л≥тератур≥, ¤к до революц≥њ, 
так ≥ п≥д час нењ, нац≥ональне питанн¤ трак- 
тувалось або з нех≥ттю, з де¤кою зневажли- 
вою вибачливостю, а то й гидливостю, або 
ж немов ≥ прихильно й справедливо, але
`
264
`
сухо, холодно, казенне. ѕ≥д час революц≥њ 
з'¤вилась н≥би де¤ка гар¤чн≥сть у т≥й при-
хильности. јле це була гар¤чн≥сть тактич-
ного характеру, гар¤чн≥сть полем≥ки. Ѕоль-
шевикам треба було схилити до себе с≥мпат≥њ 
нац≥ональних груп. ќтже, ¤к тактичний х≥д 
проти своњх ворог≥в, - меньшевик≥в, есер≥в, 
“имчасового ѕравительства, - вони вживали 
гостроњ критики поз≥ц≥й цих теч≥й у нац≥о- 
нальному питанню й тим самим сам≥ себе 
п≥дпихали дуже вл≥во, "вплоть до отдbлен≥¤".
`
јле тут не було, повтор¤ю, щирого, гли- 
бокого, гар¤чого переконанн¤, ¤к то було, 
скажемо, в питанн¤х про завданн¤ револю- 
ц≥њ, про форму влади, де те переконанн¤ 
було активне, д≥Їве, де воно прагнуло не- 
гайноњ, повноњ, до к≥нц¤ посл≥довноњ реал≥за- 
ц≥њ, перетворенн¤ в житт¤. ¬с¤ активн≥сть 
большевизму в нац≥ональному питанню ви- 
черпувалась винесенн¤м резолюц≥њ. Ќа цьому 
вс¤ гар¤чн≥сть ≥ посл≥довн≥сть њх к≥нчалась.
`
÷е зрозум≥ло. Ќасамперед, дл¤ живоњ, 
жагучоњ д≥¤льности необх≥дно участь емоц≥њ, 
чутт¤, болю або радости. ј ¤кий б≥ль могли 
в≥дчувати руськ≥ большевики в≥д того, що 
¤кась соб≥ там нац≥ональн≥сть терпить кривди? 
“а ще така нац≥ональн≥сть, в ≥стнуванн¤ 
¤коњ де¤к≥ проводир≥ большевицького руху 
не в≥рили й не хот≥ли в≥рити. ¬они сам≥ 
мали нац≥ональну кривду? ћали емоц≥ю на-
`
266
`
ц≥онального болю? Ќ≥. ќтже ц¤ сфера була 
њм в≥дома т≥льки теоретично, з чужих виска-
зувань, б≥льш-меньч чужа њм.
`
÷¤ ж причина не дала њм можливости 
глибоко зан¤тись нац≥ональним питанн¤м ≥ 
розв'¤зати його так, щоб з тоњ ров'¤зки ви- 
ходили не т≥льки резолюц≥њ, але й в≥дпов≥дн≥, 
посл≥довн≥ акц≥њ.
`
∆итт¤ примусило большевик≥в на при- 
знанн¤ ваги нац≥онального моменту в њхн≥й 
тактиц≥. јле вони тод≥ ще не розум≥ли, що 
в≥н повинен мати вагу й у вс≥й програм≥ й 
д≥¤льности кожного соц≥ал≥ста, нац≥онально-
пригн≥ченого чи в≥льного. ¬они не розум≥л≥њ 
тод≥, що без нац≥онального визволенн¤ не 
може бути й соц≥ального визволенн¤, що 
нац≥ональний визиск Ї одна з форм визиску 
соц≥ального. ¬они не бачили (а, може, й не 
хот≥ли бачити), що пануюч≥ кл¤си –ос≥њ ви- 
зискували не т≥льки працююч≥ кл¤си –ос≥њ, 
але й ус≥ њњ нац≥њ, що дл¤ пануванн¤ цих 
кл¤с нац≥ональний утиск був одним ≥з засоб≥в 
њхнього пануванн¤, що зокрема, ”крањна раз-
ураз була дл¤ –ос≥њ (а, значить, особливо 
дл¤ њњ пануючих кл¤с) колон≥Їю, ¤ку обдира- 
лос¤ немилосерно. ¬с¤кий ≥мпер≥ал≥зм, за- 
хопивши ¤кусь колон≥ю, сп≥шить закр≥пити 
свою владу й вплив над нею насадженн¤м 
своЇњ культури й нищенн¤м культури тоњ ко- 
лон≥њ, сп≥шить ас≥м≥лювати њњ з метропол≥Їю
`
266
`
вс¤кими способами: засадженн¤м адм≥н≥стра- 
ц≥њ своњми ур¤довц¤ми, введенн¤м своЇњ мови 
в ус≥х ≥нст≥туп≥¤х, висм≥юванн¤м нац≥ональних 
форм житт¤ й часто просто репрес≥¤ми над 
ними. Ѕрутальний, нап≥вдикунський, гра- 
б≥жницький ≥мпер≥ал≥зм –ос≥њ з своњми нац≥¤ми-
колон≥¤ми поводивс¤ найпр≥м≥тивн≥щим спо- 
собом: душив за горло й одн≥мав усе, що йому 
було потр≥бно, а щоб такий спос≥б "впливу" 
метропол≥њ розт¤гти на ¤ко мога довший час, 
нагайом ≥ кулаком вибивалась ус¤ка нац≥о- 
нальна св≥дом≥сть ≥ культура й насаждалась 
"общерусска¤" культура. ўо така "культура" 
робила ас≥м≥льован≥ нац≥њ недорозвиненими, 
духовно вбогими й кал≥куватими, це руському 
≥мпер≥ал≥змов≥ було т≥льки виг≥дно й корисно 
дл¤ його кл¤сових ц≥лей ≥ ≥нтерес≥в, - що 
довшe й непрогл¤дн≥ще була би ц¤ нац≥ональна 
й духовна кал≥куваг≥сть, то довше й безборон" 
н≥ще т¤глос¤ би пануванн¤ й визиск колон≥њ 
пануючими кл¤сами метропол≥њ, то меньче й 
слабше ставили б оп≥р пригн≥чен≥, експлуато- 
ван≥ кл¤си колон≥њ.
`
ќтже, дл¤ вс¤кого соц≥ал≥ста, а особливо 
дл¤ того, ¤кий ставить соб≥ метою соц≥альне 
визволенн¤ поневолених кл¤с не т≥льки своЇњ 
нац≥њ чи держави, а вс≥х нац≥й ≥ держав ц≥лого 
св≥ту, дл¤ такого соц≥ал≥ста повинно бути 
¤сним, що нац≥ональне питанн¤ Ї не т≥льки 
питанн¤м тактики, а питанн¤м глибоко пр≥н-
`
267
`
ц≥п≥альним, програмовим ≥ активним у так≥й 
же м≥р≥, ¤к ус¤ке инче соц≥альне питанн¤. 
як дл¤ повного визволенн¤ поневолених мас 
з п≥д духовних засоб≥в визиску не досить 
було проголосити волю сов≥сти, волю рел≥г≥њ, 
а ще треба було активно помогти њм, активно 
втрутитись у цю справу, в≥дд≥лити церкву 
в≥д держави, вжити великих засоб≥в ≥ сил на 
роз'¤сненн¤ масам сењ сторони њхнього виз- 
воленн¤, ≥ часом треба то було робити нав≥ть 
проти вол≥ тих мас, не зважаючи на вбит≥ в 
них забобони й шкодлив≥ дл¤ них самих 
переконанн¤, - то так само, а, може, ще в 
б≥льш≥й м≥р≥ не досить т≥льки проголосити 
волю самоозначепн¤ нац≥й, так само й тут 
дл¤ вс¤кого д≥йсного соц≥ал≥ста необх≥дна 
активна допомога поневолен≥й, задурен≥й 
нац≥њ, нав≥ть хоча би часом проти неусв≥дом-
леноњ, призвичаЇноњ до шкодливих соб≥ форм 
вол≥ поневолених мас.
`
ќт такого розум≥нн¤ нац≥онального пи- 
танн¤ на ¬крањн≥ не було в большевик≥в п≥д 
час њх захопленн¤ влади там. Ќавпаки, вони 
нечесно скористувались з одного боку темно- 
тою, несв≥домостю одноњ частини украњнських 
мас, а з другого боку часовим розчарован-
н¤м, часовим болем другоњ частини њх. —ко- 
ристувались дл¤ затверженн¤ своЇњ, руськоњ 
нац≥ональности на украњнськ≥й земл≥, а, зна- 
чить, дл¤ затверженн¤ духовноњ кал≥кувато-
`
268
`
сти й недорозвинености украњнських мас, дл¤ 
затверженн¤ тоњ темноти колон≥њ, ¤кою кори- 
стувались пануюч≥ кл¤си метропол≥њ.
`
„ерез що?
`
Ќасамперед, через те, що кожний руський 
большевик Ї все ж таки руський, Їчлен 
руськоњ нац≥њ, Ї сопричастник руськоњ куль- 
тури, ¤ку в≥н хоч-не-хоч любить, ц≥лить, ¤кою 
нав≥ть гордитьс¤ перед другими нац≥¤ми. 
 ожний ≥нд≥в≥дуум прагне затвердити в 
життю те, що в≥н ц≥нить ≥ любить. ¬ цьому 
н≥чого злого немаЇ, це Ї необх≥дний й здо- 
ровий закон усього живущого. јле зло в 
тому, що й большевик, ¤к ≥ вс¤кий инчий 
руський, також звик уважати все украњнське 
своњм, руським, що в≥н також не раз кри- 
вивс¤ й говорив: "Ё, кака¤ тамъ ”краина! 
¬се это мелко-буржуазны¤ выдумки. ’охлы 
- это тb-же русск≥е", т≥льки додавав ще, 
що "хохлацький" нац≥онал≥зм роз'ЇднуЇ Їди- 
ний руський пролетар≥ат. «ло в тому, що й 
у большевика його застар≥ла, давн¤ емоц≥¤ 
брала гору над розумовими виводами й за- 
¤вами.
`
ј друга причина - чисто економичного 
характеру. Ѕольшевикам треба було п≥ддер- 
жувати й скр≥пл¤ти в себе соц≥альну рево- 
люц≥ю. “реба було за вс¤ку ц≥ну задоволь- 
н¤ти найелементарн≥ш≥ потреби своњх мас. 
–ос≥¤ вже починала голодувати. “ак само
`
269
`
бракло вуг≥лл¤, цукру, р≥жних сировц≥в, що 
звичайно вивозились з ”крањни. ≤ от це 
спонукувало большевик≥в ¤ко мога швидче 
й повн≥ще захопити ”крањну з њњ багацтвами 
у своњ руки.
`
≤ що меньче населенн¤ ”крањни в≥дчува- 
ло б свою нац≥ональну й державну окрем≥ш-
н≥сть в≥д –ос≥њ, то легче, охотн≥ще б давало 
б своњ продукти дл¤ нењ, то меньче ставило 
б опору в рекв≥з≥ц≥¤х ус¤кого майна, - "адже 
й ми й ви Їдиний народ, Їдина –ос≥¤". —ло- 
вом, ≥ тут те саме: що б≥льша нац≥ональна 
темнота й забит≥сть, то легча експлуатац≥¤ 
колон≥њ метропол≥Їю.
`
3. Ќ≥ державности, н≥ нац≥ональности.
`
“аким чином ц≥ дв≥ причини, ц≥ два 
грунтовн≥ мотиви л¤гли в основу нац≥ональ- 
ноњ пол≥тики большевик≥в на ”крањн≥. ≤ че- 
рез те вс¤ вона ¤вно й недвозначно велас¤ 
в напр¤м≥ знищенн¤ перш усього нац≥ональ- 
ноњ украњнськоњ державности (¤кого б н≥ було 
соц≥ального зм≥сту) й удруге - нац≥ональноњ 
украњнськоњ культури.
`
¬ першому напр¤м≥ було вз¤то тактику 
роздробленн¤ вс≥Їњ ”крањни, вс≥Їњ нац≥онально-
етнографичноњ тер≥тор≥њ њњ на окрем≥ области, 
¤к≥ називалис¤ "федеративними сов≥тськими 
республ≥ками". Ќац≥ональний пр≥нц≥п дер- 
жавности дл¤ ”крањни одкидавс¤ ц≥лком
`
270
`
р≥шуче й отверто. Ѕольшевицька преса на- 
в≥ть того не ховала й за¤вл¤ла, що форму- 
ванн¤ цих окремих федеративних республ≥к 
зосновуетьс¤ н≥¤ким способом не на нац≥о- 
нальних пр≥нц≥пах, а на економичних. ≤ та- 
ким чином, зовс≥м по тому самому под≥лу, 
¤к ≥ в кадетськоњ  ом≥с≥њ “имчасового ѕра-
вительства, ¤к по ≥нструкц≥њ √енеральному 
—екретар≥ату, губерн≥њ ’арьк≥вська,  атери- 
нославська, ’ерсонська (вуг≥ль, зал≥зо, хл≥б) 
творили одну республ≥ку, ¤ка називалас¤ 
"ƒонецька ‘едеративна —ов≥тська –еспубл≥- 
ка";  рим ≥ “авр≥¤ творили "“авр≥йську 
‘едер. —ов. –еспубл≥ку" ≥ т. д.
`
ќтже, таким робом ≥де¤ украњнськоњ 
державности цим под≥лом нищилась, зтира-
лась зовс≥м. ™ соб≥ окрем≥ республ≥ки, - 
ƒонецька, “авр≥йська,  ињвська, —bверо-«а-
падна¤, - частини "Їд≥ноњ, нЇдЇл≥моњ", "фе- 
деративноњ" –ос≥њ.
`
“аким ловким маневром большевицьк≥ 
мудр≥њ спод≥валис¤ вбити зразу двох зайц≥в:
≥ украњнський "буржуазно-нац≥онал≥стичннй" 
сепаратизм убить, ≥ серед своњх нац≥онал≥- 
стичних елемент≥в соб≥ за це с≥мпат≥й придба- 
ти. Ѕо не т≥льки серед руськоњ буржуаз≥њ, 
але й серед демократ≥њ було невдоволенн¤ 
большевиками за те, що вони допомогли 
украњнському сеператизмов≥, що вони розби- 
вали велику –ос≥ю, розтринькували таку мо-
`
271
`
гугню, багату державу. ќт тут вони й могли 
показати, що вони були не г≥рш≥ за кадет≥в 
патр≥оти, що вони також добре розум≥ли зна- 
ч≥нн¤ ’арьк≥вщини,  атеринославщини та 
’ерсонщини, що вони вм≥ли також "зб≥рати 
руську землю".
`
≤ справд≥, руська буржуаз≥¤ й руська моз-
говична демократ≥¤ оц≥нили ¤к сл≥д цей па- 
тр≥отизм.  оли большевики п≥д командою 
ћуравйова вступили в  ињв, голова  ињвськоњ 
думи, правий есер ≥ ненависник большевизму, 
в≥тав вступ большевик≥в у  ињв ¤к момент 
"возсоединен≥¤ единаго русскаго пролетар≥а-
та" (читай: "ед≥ной, нЇдел≥мой –ос≥њ".) ј чор- 
носотенна й контрреволюц≥йна преса, оск≥льки 
вона могла виходити, ц≥лком отверто це го- 
ворила й хвалила большевик≥в ≥ всю њхню 
нац≥ональну пол≥тику.
`
ўо ж до нац≥онально-украњнськоњ культу- 
ри, то тут було ще меньче церемон≥й: њњ всю 
було п≥дведено п≥д категор≥ю контрреволюц≥њ 
й нищилось без ус¤кого милосерд¤. ѕресу 
заборонено, украњнськ≥ друкарн≥ конф≥скова- 
но, книгарн≥ зачинено, школи припинено, 
а за украњнську мову на улиц≥ хапано й да- 
вано ¤к не до розстр≥лу, то п≥д небезпечне 
п≥дозр≥нн¤ в контрреволюц≥њ.
`
≤ це тим легче було виробл¤ти, що ми 
сам≥ спровокували украњнську ≥дею, що ми 
њњ од¤гл≥њ в л≥беральне буржуазну одежу, що
`
272
`
ми сам≥ поклали на нењ печать ворожости до 
соц≥альноњ революц≥њ: хто визнаЇ себе укра- 
њнцем, той Ї ворог соц≥альноњ революц≥њ, й 
ворог активний, запальний. ≤ це улекшувало 
руському нац≥онал≥змов≥ розперезатись ≥ п≥д 
приводом боротьби з соц≥альними ворогами 
боротись з украњнським нац≥ональним в≥д- 
родженн¤м. ÷е дозвол¤ло найтемн≥щим боль-
шевицьким елементам зривати з ст≥н пор- 
трети Ўевченка й топтати њх ногами, ловити 
по селах украњнських шк≥льних учител≥в ≥ 
знущатис¤ з них, ≥ розстр≥лювать њх т≥льки 
за те, що вони були св≥домими украњнц¤ми.
`
–озум≥Їтьс¤, такими засобами й при та- 
ких умовах можна було примусити все укра- 
њнське зникнути, сховатис¤ ¤к найдал≥.
`
4.  ому ж це на користь?
`
јле ¤сно також, що така пол≥тика не 
т≥льки не могла бути корисною т≥й соц≥аль- 
н≥й справ≥, ¤ку провадили большевики, але 
й шкодила њй. ясно, що така пол≥тика спра- 
ву соц≥ал≥зма, справу визволенн¤ пригнобле- 
них мас в≥д ус¤ких форм утиску не т≥льки 
не посувала вперед, а гальмувала.
`
Ѕо, припуст≥мо, що влада большевик≥в на 
той раз задержалась би на ”крањн≥. ѕрипу- 
ст≥мо, що њм такими драконовськими захо- 
дами удалось би спинити й забити розвиток 
нац≥ональноњ культури й усього нац≥ональ-
`
273
`
ного житт¤, що маси без особливого проте- 
сту, а нав≥ть ц≥лком спок≥йно й охоче при-
н¤ли би руську культуру, - школу, книжку, 
мову й т. д. як би ж це одбилось на справ≥ 
соц≥ал≥стичноњ революц≥њ? “≥льки негативно. 
ƒл¤ усп≥ху цењ справи вс¤ка темнота, вс¤ка 
задержка духовного розвитку пригноблених 
мас т≥льки на шкоду, бо темнота задержуЇ 
в пс≥х≥ц≥ стар≥ впливи, стар≥ навики, стар≥ 
способи думанн¤ й оц≥нки ¤вищ. ”крањнськ≥ 
маси, що мали би оперувати чужими фор- 
мами й засобами культури, задержувались би 
в своЇму духовному розвитков≥, задержували 
би в своњй пс≥х≥ц≥ стар≥ нахили й пон¤тт¤. 
≤ вийшло б те, що большевики, коли б щиро 
провадили справу революц≥њ на ”крањн≥, 
мус≥ли би ран≥ще чи п≥зн≥ще прийти до 
нац≥онально-украњнських форм духовного роз- 
витку, ¤к самих економних, швидких ≥ при- 
родних. ќтже результатом було би т≥льки 
шкодливе упущенн¤ часу й задержка самоњ 
революц≥њ.
`
 р≥м того: така пол≥тика не так то вже 
приймалась спок≥йно й охоче самими укра- 
њнськими масами, не кажучи вже про нац≥о- 
нально-св≥дом≥ й активн≥ елементи украњн- 
ства. ¬се ж таки чутт¤ пробудженоњ н≥жности 
було в них, все ж таки т≥ сам≥ салдати, ¤к≥ 
ла¤ли, проклинали й гнали разом з больше-
виками ÷ентральну –аду, все ж таки вони
`
274
`
колись почували себе украњнц¤ми, почували 
свою г≥дн≥сть, свою нац≥ональну горд≥сть, 
свою н≥жн≥сть до р≥дного оточенн¤. ≤ хоч це 
тепер уважалось "буржуазним", хоч воно й 
топталось ≥ запльовувалось, хоч це запльо- 
вуванн¤ похвал¤лось большевиками, то все 
ж таки все це було десь там у глибин≥ 
душ≥, воно все ж таки жило й, може, не раз 
спалахувало образою, коли хтось чужий 
плював на його. ≤ та образа зак≥пала болю- 
чими ранками.
`
 р≥м того: така пол≥тика одштовхувала 
в≥д справи соц≥альноњ революц≥њ т≥ нац≥о- 
нальн≥ украњнськ≥ елементи, ¤к≥ вже почи- 
нали хилитатись на своњх соц≥альних поз≥ц≥¤х, 
¤к≥ вже сумн≥вались у справедливости њх, 
¤к≥ готов≥ були стати в р¤ди активних бор- 
ц≥в за соц≥ал≥стичну революц≥ю.  оли б 
большевики до к≥нц¤ були посл≥довними, 
коли б справу нац≥онального визволенн¤ 
так само гар¤че, активно й р≥шуче поставили 
на ”крањн≥, ¤к вони ставили справу соц≥альну, 
коли б принаймн≥ не ви¤вили себе такими 
безпардонними ворогами њњ, багато людей з 
р¤д≥в украњнськоњ демократ≥њ перейшли би 
на њх б≥к. ≥ можливо, що серед самоњ ÷ен- 
тральноњ –ади упало б њњ стремл≥нн¤ вс¤кою 
ц≥ною вигнати большевик≥в, коли б вони 
показали, що дл¤ них Ї одна ц≥ль: соц≥альна 
боротьба й що справу нац≥онального визво-
`
275
`
ленн¤ й розвитку нац≥ональноњ культури 
вони провад¤ть з неменьчою ≥н≥ц≥ативою, 
енерг≥Їю й активностю, ¤к сама ÷ентральна 
–ада. “од≥ в багатьох член≥в ÷. –ади, ¤ пе- 
вен, виник би сумн≥в, чи варто боротис¤ з 
большевизмом, а тим паче боротис¤ тим 
способом, до ¤кого вони вважали себе зму- 
шеними звернутис¤, - силою н≥мецького в≥й- 
ська. ≤ багато Ї даних гадати, що до цього 
способу не д≥йшло би, а тим самим револю- 
ц≥¤ на ”крањн≥ не потерп≥ла би такоњ вели- 
коњ, т¤жкоњ й шкодливоњ задержки.
`
јле большевики не т≥льки не привернули 
до себе с≥мпат≥й настроЇних до них прихиль- 
но елемент≥в, але одштовхнули нав≥ть тих, 
¤к≥, не вважаючи н≥ на що, все ж таки не 
п≥шли за ÷ентральною –адою й лишились 
з большевиками, щоб разом з ними працю- 
вати. Ћишились ≥ не видержали: брутальне, 
розпер≥зане нищенн¤ всього украњнського 
поставило њх у траг≥чне становище, бо вони, 
працюючи з большевиками, мус≥ли тим са- 
мим немов би згожуватись з њхньою нац≥о- 
нальною пол≥тикою, мус≥ли немов би покри- 
вати њхнЇ злочинство проти своЇњ нац≥њ. ≤ 
вони мус≥ли т≥кати в≥д них. ќдним з таких 
був укр. с-д. Ќеронович, ¤кий один час був 
в≥йськовим Ќародн≥м —екретарем ≥ ¤кий му- 
с≥в покинути вс¤ку активну роботу з боль- 
шевиками. («а цю спробу в≥н заплатив своњм
`
276
`
житт¤м: його було розстр≥л¤но ќлександром 
Ўаповалом, начальником одного з гайда- 
мацьких в≥дд≥л≥в, ¤кий пот≥м був м≥н≥стром 
в≥йськових справ за доби ќтаманщини.)
`
я не кажу вже про те, що ц¤ пол≥тика 
надавала величезноњ сили в руки нац≥ональ- 
них елемент≥в, виразно ворожих до больше-
визму й до соц≥ал≥зму. ¬они користувались 
нею, щоб викликати недов≥рр¤ в мас до са- 
моњ ≥дењ соц≥альноњ революц≥њ. ƒоведен≥ до 
лют≥ сею пол≥тикою вони використовували 
вс¤ку помилку, вс¤ку неудачу, вс¤ку не- 
спри¤тливу дл¤ большевик≥в обставину, щоб 
висм≥ювать њхню д≥¤льн≥сть соц≥альну, њхн≥ 
нам≥ри й дальш≥ ц≥л≥.
`
ј большевики ж не можуть похвали-
тис¤ великими усп≥хами в своњй соц≥альн≥й 
робот≥ на ”крањн≥ за цей час њхньоњ влади. 
ѕричини цих неусп≥х≥в, звичайно, дл¤ об'Їк- 
тивного гл¤дача можна було зрозум≥ти й 
по¤снити. ѕерш усього, стан в≥йни по вс≥й 
”крањн≥. ƒруге: знесиленн¤ й над≥рванн¤ 
транспорту, ф≥нанс≥в, ≥ндустр≥њ й взагал≥ 
всього господарства за часи в≥йни й револю- 
ц≥њ. —м≥шно було гадати, що за к≥льки тиж- 
н≥в можна все це було в≥дновити й поста- 
вити на ноги та ще на нових п≥двалинах. 
“рете: цей пер≥од сов≥тськоњ влади ¤к раз 
≥шов на ламанн¤ й руйнуванн¤ старих дер- 
жавних ≥ буржуазно-кл¤сових орган≥в. ј це
`
277
`
ще поб≥льшувало хаос, розгорд≥¤ш ≥ безлад. 
„етверте: сила вс¤кого дезорган≥зац≥йного, 
хижацького, подлого елементу, що зразу ж 
налип до большевик≥в; ус¤к≥ авантюристи, 
жулики, шарлатани й уголовники п≥дфарблю-
вались п≥д большевизм ≥ ловили велику 
рибку в т≥й зкаламучен≥й, безладн≥й вод≥. 
ѕ'¤те: сам≥ большевицьк≥ орган≥зац≥йн≥, творч≥ 
сили ще не встигли скр≥стал≥зуватис¤, пови- 
ходити на поверхню, а правили й руководили 
люди випадков≥, на швидку покликан≥. Ўосте:
влада большевицька почувала себе непевно 
на ”крањн≥, бо спод≥валас¤ з моменту на 
момент приходу н≥мецьких в≥йськ, запроше- 
них ÷ентральною –адою, про що чутки по- 
чали ходити на другий же день по виход≥ 
÷. –ади з  ињва. Ѕольшевики, розум≥Їтьс¤, 
не мали над≥й перемогти своњми безладними, 
дезорган≥зованими групами салдат≥в, що 
називались червоногвардейц¤ми, регул¤рн≥, 
зал≥зно-д≥сц≥пл≥нован≥ н≥мецьк≥ в≥йська з 
ус≥Їю њх високою в≥йськовою техн≥кою. „ерез 
те вони б≥льше зан¤т≥ були тим, щоб ¤ко 
мога б≥льше вивезти з ”крањни в –ос≥ю вс¤- 
ких продовольчих продукт≥в ≥ р≥жного майна, 
ан≥ж займатис¤ усталенн¤м ≥ орган≥зац≥вю 
сов≥тського ладу.
`
ќб'Їктивному гл¤дачев≥ все це видно й 
зрозум≥ло було. ≤ такому гл¤дачев≥ н≥коли 
на думку не прийшло би вимагати в≥д боль-
`
278
`
шевик≥в при таких умовах соц≥ал≥стичного 
раю або принаймн≥ ¤кихсь виразних поз≥-
тивних насл≥дк≥в в≥д њхнього пануванн¤. јле 
люди не об'Їктивн≥, а особливо роздратован≥, 
ображен≥ або пересл≥дуван≥, т≥ вживали ц≥ 
обставини й насл≥дки њх ¤к засоби дл¤ ант≥-
большевицькоњ аг≥тац≥њ.
`
”крањнськ≥ ж елементи цими соц≥альними 
неудачами й труднощами користувались дл¤ 
нац≥ональноњ пропаганди, а разом з тим ≥ 
дл¤ ант≥большевицькоњ. ќсобливо аг≥тац≥¤ 
њхн¤ почала мати усп≥х серед сел¤нства, у 
¤кого большевики, хапаючись швидче й по- 
б≥льше вивезти, заб≥рали без в≥дпов≥дних ком- 
пенсац≥й хл≥б, худобу й нав≥ть де¤ке госпо- 
дарське знар¤дд¤, врод≥ плуг≥в, бор≥н ≥ т. п.
`
≤ коли почавс¤ наступ закликаних ÷. –а- 
дою н≥мецьких в≥йськ на ”крањну, ц≥ украњнц≥ 
орган≥зовували в тилу большевик≥в повстан- 
ськ≥ в≥дд≥ли й дуже шкодили сов≥тськ≥й вла- 
д≥. ≤ то робив не т≥льки ант≥соц≥ал≥стичний 
елемент, але й той елемент, ¤кий уже хи- 
тавс¤ до приходу большевик≥в, ¤кий належав 
до революц≥йних верств украњнства. “ак, на- 
приклад, на  атеринославщин≥ головними ор- 
ган≥заторами й складовими силами повстансь- 
кого в≥льного козацтва були украњнц≥ роб≥тники 
катеринославських завод≥в, головним чином 
соц≥альдемократи тоњ теч≥њ, ¤ка найб≥льше в 
ц≥й парт≥њ мала нахилу до большевизму.
`
279
`
ќтже в результат≥ такоњ нац≥онал≥стичноњ 
й ≥мпер≥ал≥стичноњ пол≥тики большевик≥в 
¤вилось те, що украњнськ≥ нац≥ональн≥ еле- 
менти, соц≥ально-прихильн≥ до них, одхитну-
лись; що елементи, ¤к≥ вагались, сумн≥вались 
у в≥рности своњх соц≥альних поз≥ц≥й, тепер 
на них утвердились у противний до больше- 
вик≥в б≥к; що елементи, ¤к≥ ставились вороже 
до соц≥альних ц≥лей большевик≥в, а цю воро- 
ж≥сть прикривали й виправдували недов≥рр¤м 
до большевик≥в у нац≥ональному питанню, 
тепер торжествували: а бачите, х≥ба ми не мали 
рац≥њ, бор¤чись з ними? а бачите, х≥ба њм о со- 
ц≥ал≥зм на ”крањн≥ ходило? ’≥ба це соц≥ал≥сти? 
÷е - так≥ сам≥ ≥мпер≥ал≥сти й насильники 
нашоњ нац≥њ, ¤к ≥ монарх≥сти, ¤к чорносотенц≥.
`
≤ виникаЇ питанн¤: чи корисно все це 
дл¤ справи соц≥альноњ революц≥њ≥ ≥ дал≥: чи 
може справжн≥й соц≥ал≥ст дивитись на на- 
ц≥ональне питанн¤ т≥льки ¤к на питанн¤ так- 
тики? „и можна в ц≥й сфер≥ обмежуватись 
т≥льки пр≥нц≥п≥альними, хоча би найл≥бераль-
н≥шими резолюц≥¤ми? „и не Ї нац≥ональне 
питанн¤ питанн¤м соц≥альним, питанн¤м ве- 
ликоњ ваги, в ¤кому справжньому соц≥ал≥стов≥ 
треба бути не т≥льки холодно, сухо безсторон- 
н≥м, але й активним, гар¤чим, р≥шучим чин- 
ником, нав≥ть тод≥, коли ц¤ активн≥сть за- 
ч≥паЇ власне чутт¤ соц≥ал≥ста, несправедливе 
чутт¤ члена пануючоњ нац≥њ?

----------------
Na glawnuju stranicu / To main page
K nachalu razdela
Predydushchaq
Sledujushchaja
Sinonimy kl`uchewyh slow: wy_2_13
Counter: .
Po pros`be komandy poddervki ot www.hotlog.ru:
http://www.hotlog.ru/cgi-bin/hotlog/buttons.cgi
(Wystawit` kak: / To expose as: http://aravidze.narod.ru/wy_2_13.htm , http://www.geocities.com/sekirin1/wy_2_13.zip . )
Hosted by uCoz