http://www.geocities.com/sekirin1/subtel_n.zip

†††††якось один м≥й знайомий ц≥лком сeрйозно висловив точку зору: ¤кби у 1709 роц≥ у битв≥ п≥д ѕолтавою пeрeмогла нe варварська –ос≥¤, а цив≥л≥зована Ўвeц≥¤, то ми жили б зараз, ¤к швeди - мали б ≥ дeмократ≥ю, ≥ добробут, ≥ всe такe ≥ншe.
†††††Ќаступного дн¤ ¤ дав йому прочитати вибран≥ фрагмeнти з книги ќ. —убтeльного "”крањна. ≤стор≥¤". я супроводив цe таким комeнтарeм: Ї п≥дстави вважати, що за розгл¤даноњ умови ми жили б зовс≥м нe ¤к швeди; дл¤ мeнe у цьому в≥дношeнн≥ найб≥льш пeрeконливою Ї книга ѕаршeва, у ¤к≥й питанн¤ розгл¤даЇтьс¤ з ширшоњ точки зору (див. http://burkina-faso.narod.ru/index.htm ) ≥ ¤ку ¬и, шановний, дос≥ нe знайшли часу прочитати; алe дл¤ ¬ас, мабуть, б≥льш пeрeконливими будуть фрагмeнти з книги —убтeльного про житт¤ украњнц≥в у јвстр≥њ та ѕольщ≥ - хоч дл¤ мeнe цe лишe ≥люстрац≥¤ викладeних у ѕаршeва загальних принцип≥в.
†††††‘рагмeнти справили на мого сп≥вбeс≥дника оч≥куванe вражeнн¤. ѕодумавши, в≥н запeрeчив: алe ж стан покращувавс¤! я в≥дпов≥в: ≥нш≥ народи тим часом створювали науков≥ цeнтри, високотeхнолог≥чну промислов≥сть, а ми маЇмо рад≥ти, що п≥шло у минулe бeзпробуднe пи¤цтво тощо. —хожe, м≥й сп≥вбeс≥дник погодивс¤.
†††††Ќижчe навeдeно фрагмeнти, ¤к≥ ¤ дав прочитати своЇму сп≥вбeс≥дников≥.
†††††÷≥кавим, зокрeма, Ї св≥дчeнн¤ про осв≥тн≥й р≥вeнь украњнц≥в, ¤к≥ жили "в ™вроп≥": ¤к послухати наших прихильник≥в "повeрнeнн¤ до ™вропи", так ™вропа - майжe синон≥м просв≥ти, а –ос≥¤ - нeписьмeнност≥. ¬и¤вл¤Їтьс¤, ситуац≥¤ нe така проста.
†††††ќсобливу увагу рeкомeндую звeрнути на абзац про пог≥ршeнн¤ житт¤ за в≥дриву в≥д традиц≥йних рунк≥в збуту на сход≥ (с.193) та за покращанн¤ транспортного зв'¤зку з зах≥дними рeг≥онами (с.276): нагадую - цe пишe нe ѕаршeв, а —убтeльний!
†††††÷итуЇтьс¤ за виданн¤м: ќ.—убтeльний, ”крањна. ≤стор≥¤,  ињв, "Ћиб≥дь", 1992.
†††††_—ел¤ни_. ”мови житт¤ в населених украњнц¤ми земл¤х ≥мпер≥њ √абсбург≥в харак- теризувалис¤ одним словом: б≥дн≥сть. √орбистий рельЇф та невелик≥ над≥ли усклад- нювали обробку земл≥, а пост≥йний гн≥т польськоњ шл¤хти доводив сел¤н до повного виснаженн¤. ѕ≥сл¤ того ¤к у результат≥ под≥л≥в ѕольщ≥ невеличк≥ й брудн≥ галицьк≥ м≥ста було в≥др≥зано в≥д традиц≥йних ринк≥в на ”крањн≥, њхн¤ й без того т¤жка дол¤ стала ще т¤жчою. Ќе дивно, що √аличина мала сумну репутац≥ю одн≥Їњ з найб≥льш нужденних ≥ в≥дсталих частин ≥мпер≥њ. 193
†††††¬еличезну б≥льш≥сть зах≥дних украњнц≥в складали сел¤ни-кр≥паки, дл¤ ¤ких ви- зиск був фактом щоденного житт¤. «а право користуватис¤ убогими земельними над≥лами вони мусили в≥дробл¤ти на феодала панщину, що с¤гала п'¤ти-шести дн≥в на тиждень.  р≥м того, шл¤хта нер≥дко змушувала сел¤н в≥дбувати р≥зн≥ роботи у панських маЇтках ≥ вимагала натурального оброку. ѕ≥драховано, що панов≥ д≥ста- валос¤ десь в≥д половини до третини жалюг≥дного сел¤нського прибутку. Ќ≥би цього було мало, володар≥ маЇтк≥в систематично експропр≥ювали сел¤нськ≥ та громадськ≥ земл≥, залишаючи сел¤нам чимраз менш≥ над≥ли. “ак, ¤кщо середн¤ площа сел¤н- ського над≥лу в —х≥дн≥й √аличин≥ у 1819 р. становила 14 акр≥в, а шл¤хетського маЇт- ку - 1051 акр, то на 1848 р. в≥дпов≥дно 9,6 та 1400. ќтож, —х≥дна √аличина ¤вл¤ла собою переконливий зразок сусп≥льства, в ¤кому багат≥ ставали ще багат- шими, а б≥дн≥ - ще б≥дн≥шими.
†††††«а таких умов нав≥ть вижити було справою непростою. ≤зольован≥ в майже не- доступних селах, ¤ких нал≥чувалос¤ близько 3,5 тис., застосовуючи прим≥тивн≥ с≥льськогосподарськ≥ методи, сел¤ни —х≥дноњ √аличини могли отримувати лише близько третини того, що вирощували сел¤ни „ех≥њ та јвстр≥њ. ј њхн≥й рац≥он, до ¤кого входили майже сам≥ капуста й картопл¤, становив близько половини того, що споживав зах≥дноЇвропейський сел¤нин.  оли наставав голод, а це трапл¤лос¤ часто, багато виснажених сел¤н гинуло. Ѕули часи, м≥ж 1830 та 1850 рр., коли смертн≥сть у —х≥дн≥й √аличин≥ перевищувала народжуван≥сть. «аконом≥рно, що три- вал≥сть житт¤ зах≥дноукрањнського сел¤нина була короткою - в середньому ¤кихось «ќ-40 рок≥в.
†††††ўоб знайти полегшенн¤ своЇму злиденному ≥снуванню, сел¤ни часто завертали до шинку. ƒо цього њх заохочували польськ≥ пани, що волод≥ли легальною моно- пол≥Їю на виробництво алкоголю, а також власники шинк≥в, переважно Їврењ. ƒе¤к≥ землевласники нав≥ть встановлювали дл¤ своњх кр≥пак≥в к≥льк≥сть споживанн¤ ал- коголю, спод≥ваючись таким чином реал≥зувати продукт, ¤кий вони виробл¤ли. Ѕажанн¤ полегшити долю сел¤нина р≥дко коли, ¤кщо взагал≥ спадало на думку галицькому шл¤хтичев≥. ” б≥льшост≥ сама можлив≥сть такого вчинку, напевне, викли- кала б подив, бо сел¤нин в њхньому розум≥нн≥ ¤вл¤в собою ¤кусь нижчу форму людськоњ ≥стоти, що не п≥ддаЇтьс¤ будь-¤ким удосконаленн¤м.
†††††ƒуховенство. ѕроте не вс≥ зах≥дн≥ украњнц≥ були сел¤нами. ¬иразну соц≥альну групу, ¤ка найб≥льше з ус≥х прошарк≥в зах≥дноукрањнського сусп≥льства набли- жалас¤ до ел≥ти, становило греко-католицьке духовенство. ќстаннЇ прибрало роль л≥дера в сел¤нському середовищ≥ через в≥дсутн≥сть ≥ншоњ групи, котра виконувала б цю роль, - унасл≥док того, що в XVI-XVII ст. украњнська знать в≥дцуралас¤ в≥д свого сусп≥льства, полон≥зувалась ≥ перейшла в католицизм. «авд¤ки тому, що ниж- чому духовенству на в≥дм≥ну в≥д церковних ≥Їрарх≥в дозвол¤лос¤ одружуватис¤, виникали ц≥л≥ династ≥њ св¤щеник≥в, ¤к≥ нер≥дко на багато покол≥нь пов'¤зувалис¤ з≥ своЇю околицею. ” XIX ст. у —х≥дн≥й √аличин≥ нал≥чувалос¤ близько 2-2,5 тис. та- ких родин. „аст≥ з≥бранн¤, тривал≥ в≥дв≥дини, взаЇмн≥ шлюби перетворили греко- католицьке духовенство на т≥сно сплетену спадкову касту ≥з розвинутим почутт¤м груповоњ сол≥дарност≥.
†††††«в'¤зане з масами сп≥льною в≥рою, духовенство користувалос¤ в середовищ≥ своњх с≥льських параф≥¤н великим впливом ≥ владою. ќднак за матер≥альним ≥ культурним р≥внем украњнський с≥льський св¤щеник - особливо до приходу австр≥й- ц≥в - ледве п≥дносивс¤ над сел¤нином. ’оча громада, ¤к правило, вид≥л¤ла св¤щени- ку б≥льше земл≥, н≥ж сел¤нинов≥, кр≥м того, додатковий прибуток давала плата за хрестини, в≥нчанн¤ й похорони, проте нер≥дко с≥м'¤ померлого параф≥¤льного св¤щеника жила з одного над≥лу. Ѕагатьох св¤щеник≥в розор¤ли витрати на те, щоб дати духовну осв≥ту синов≥ чи виг≥дно видати зам≥ж дочку. 194 „ерез незадов≥льну богословську осв≥ту чимало греко-католицьких св¤щеник≥в у —х≥дн≥й √аличин≥ наприк≥нц≥ XVIII - на початку XIX ст. ледве могли прочитати л≥тург≥чн≥ тексти церковнослов'¤нською мовою. “ому њхн≥й св≥тогл¤д був ненабагато ширшим в≥д сел¤нського. ѕольська шл¤хта не ви¤вл¤ла великоњ поваги до греко- католицького духовенства. “ак, ще до приходу √абсбург≥в шл¤хта нер≥дко примушу- вала св¤щеник≥в працювати у своњх маЇтках. ÷е дало, до реч≥, позитивн≥ резуль- тати, оск≥льки украњнське духовенство встановило з сел¤нством т≥сн≥ш≥ особист≥ та культурн≥ зв'¤зки, н≥ж польськ≥ ксьондзи. «авд¤ки таким стосункам греко-католиць- кому духовенству легше було вести за собою сел¤нство не лише у рел≥г≥йних, а й в ≥н- ших справах. ¬≥дтак прот¤гом усього XIX ст. зах≥дноукрањнське сусп≥льство скла- далос¤ лише ≥з двох соц≥альних верств: сел¤нськоњ маси й невеликоњ касти св¤щени- к≥в. —еред украњнц≥в, за ≥рон≥чним польським виразом, були лише хлопи та попи.
†††††« огл¤ду на те, що зах≥дн≥ украњнц≥ ще в б≥льш≥й м≥р≥, н≥ж украњнц≥ у склад≥ –ос≥йськоњ ≥мпер≥њ, не мали власноњ знат≥, а також належного представництва се- ред м≥щанства, де¤к≥ ≥сторики розц≥нювали украњнське сусп≥льство ¤к соц≥альне неповне. «а цим терм≥ном таке сусп≥льство було глибоко неповноц≥нним; ≥ справд≥, украњнц≥ мали обмежений доступ до пол≥тичноњ влади через в≥дсутн≥сть двор¤нства. Ќе маючи м≥ського населенн¤, вони лишалис¤ поза цариною торг≥вл≥ та промисло- 195 вост≥. ...
†††††ѕ≥сл¤ 1848 р. √аличина, «акарпатт¤ та Ѕуковина, ¤к ≥ ран≥шe, були одними з найубог≥ших в ™вроп≥ крањв, що спонукало дe¤ких ≥сторик≥в називати њх "коморою eконом≥чних абсурд≥в". ќдним з найб≥льших господарських лих цих пров≥нц≥й була в≥дсутн≥сть основних eкспортних товар≥в, таких ¤к пшeниц¤ чи цукровий бур¤к, що живили eконом≥чний розвиток –ос≥йськоњ ”крањни. Ќeздоланну пeрeшкоду розвитку промисловост≥, нав≥ть у скромних масштабах, становила конкурeнц≥¤ з боку таких високо≥ндустр≥ал≥зованих пров≥нц≥й, ¤к Ѕогeм≥¤, Ќижн¤ јвстр≥¤ та ћорав≥¤, ¤к≥ лeгко зводили нан≥вeць к≥лька нeвдалих спроб ≥ндустр≥ал≥зац≥њ √аличини. ѕол≥тика ¬≥дн¤ лишe пог≥ршувала становищe. ≤мпeраторський ур¤д нe т≥льки ви¤вл¤в мало за≥нтeрeсованост≥ в тому, щоб покращити ситуац≥ю в √аличин≥, алe й виразно спри¤в зах≥дним пров≥нц≥¤м, запровадивши нeзбалансован≥ тарифи. «eмл≥, насeлeн≥ зах≥дними 272 украњнц¤ми, нав≥ть б≥льшою м≥рою, н≥ж –ос≥йська ”крањна, були внутр≥шньою коло- н≥Їю, т≥льки јвстр≥йськоњ ≥мпер≥њ.
†††††ƒо того ж найкрупн≥ш≥ землевласники пров≥нц≥њ не посп≥шали зд≥йснювати економ≥чн≥ зм≥ни, побоюючис¤, щоб розвиток промисловост≥ не позбавив њх дешевоњ та численноњ робочоњ сили. ¬≥дтак √аличина, Ѕуковина й захоплене мад¤рами «а- карпатт¤ лишалис¤ аграрним сусп≥льством ≥з незначним накопиченн¤м кап≥талу, слабкорозвинутою внутр≥шньою торг≥влею, низьким р≥внем урбан≥зац≥њ, майже непо- м≥тною промислов≥стю, найнижчими зароб≥тками ≥ найвищим в≥дсотком надлишковоњ робочоњ сили в ≥мпер≥њ. … лише в останнЇ дес¤тир≥чч¤ стол≥тт¤ з'¤вилис¤ ледве по- м≥тн≥ ознаки покращенн¤.
†††††Ќехтуванн¤ ¬≥дн¤ √аличиною не повинне створювати враженн¤, н≥би ц¤ про- в≥нц≥¤ не мала дл¤ ≥мпер≥њ великого значенн¤. ” 1910 р. тут проживало 15% п≥д- даних монарх≥њ. ƒл¤ земель, де жили зах≥дн≥ украњнц≥, населенн¤ фактично було од- ним ≥з небагатьох вим≥р≥в, що характеризувалис¤ ростом. …ого чисельн≥сть у √а- личин≥ п≥дстрибнула з 5,2 млн у 1849 р. до майже 8 млн у 1910 р. јле це дос¤гненн¤ крило в соб≥ сумн≥вн≥ переваги, оск≥льки зростанн¤ густоти населенн¤ на сел≥ - з 32 чолов≥к на кв. км у 1780 р. до 102 у 1910 р. - лише поглиблювало соц≥ально- економ≥чн≥ проблеми.
†††††¬ етн≥чному склад≥ √аличини також в≥дбулис¤ велик≥ зм≥ни, хоч на перший погл¤д вони здавалис¤ драматичн≥шими, н≥ж це було насправд≥. якщо в 1849 р. украњнц≥ складали половину жител≥в пров≥нц≥њ, на 1910 р. було зареЇстровано понад 58% насе- ленн¤ польськоњ нац≥ональност≥ й лише 40% украњнц≥в. Ќав≥ть у —х≥дн≥й √аличин≥ частка украњнц≥в скоротилас¤ до 62%. ѕевною м≥рою ц≥ зм≥ни по¤снювалис¤ пере- селенн¤м пол¤к≥в ≥з зах≥дноњ у сх≥дну частину пров≥нц≥њ, а також полон≥зац≥Їю не- польського населенн¤, особливо н≥мц≥в. ѕроте основною причиною була зростаю- ча схильн≥сть Їврењв, в≥дсоток ¤ких у пров≥нц≥њ зр≥с ≥з 6 у 1831 р. до майже 12 у 1910 р., ототожнюватис¤, принаймн≥ у мов≥, з пол¤ками.
†††††ѕроте у фахових зан¤тт¤х населенн¤ пров≥нц≥њ в≥дбулис¤ незначн≥ зм≥ни. ”крањнц≥ лишалис¤ народом переважно аграрним. ” 1900 р. близько 95% ≥з них займалис¤ с≥льським господарством. Ћише близько 1% працювали в промисловост≥ (¤кою б м≥- зерною вона не була) ≥ ¤кихось 0,2% - в торг≥вл≥. ”крањнська ≥нтел≥генц≥¤, вклю- чаючи св¤щеник≥в, ¤вл¤ла собою невелику групу, що нал≥чувала десь в≥д 12 до 15 тис. ос≥б. («а п≥драхунками ¬олодимира Ќавроцького - близько 5 тис., включаючи св¤- щеник≥в, у пол¤к≥в же - 38 тис., не рахуючи св¤щеник≥в.) ƒл¤ пор≥вн¤нн¤: 80% на- селенн¤ ѕольщ≥ займалос¤ с≥льським господарством, 6,5% працювали в промисло- вост≥ й 2% вели торг≥влю. ” 1914 р. в пров≥нц≥њ було 300 високопоставлених ур¤- дових чиновник≥в-пол¤к≥в, у той час ¤к украњнц≥в - лише 25. ќтже, попри реформи √абсбург≥в украњнц¤м мало що вдалос¤ у подоланн≥ соц≥ально-економ≥чних про- блем, що стол≥тт¤ми пересл≥дували њх.
†††††_ƒол¤ сел¤нства_. як ≥ в –ос≥њ в 1861 р., зв≥льненн¤ кр≥пак≥в у габсбурзьк≥й ≥мпер≥њ в 1848 р., п≥дн≥сши њхн≥й юридичний статус та пол≥тичн≥ права, не полегшило еконо- м≥чного становища. ¬ сутност≥ проблема крилась у п≥двищенн≥ вартост≥ житт¤ й зменшенн≥ прибутк≥в. ќсновним т¤гарем, що вис≥в на сел¤нах, був борг за отриман≥ в 1848 р. земл≥. —початку в≥денський ур¤д об≥ц¤в власними гр≥шми покрити кошти, пов'¤зан≥ з передачею земл≥, але в 1853 р., п≥сл¤ в≥дновленн¤ пор¤дку, в≥н переклав на сел¤н б≥льшу частину цих витрат. Ќа додаток сел¤ни п≥дл¤гали пр¤мому й непр¤мому оподаткуванню, включаючи утриманн¤ шк≥л, шл¤х≥в тощо.
†††††“а найб≥льшу лють у сел¤н викликало питанн¤ про так зван≥ серв≥тути. «а умова- ми зв≥льненн¤ кр≥пак≥в землевласники збер≥гали за собою право волод≥нн¤ л≥сами, пасовиськами (тобто серв≥тутами), ¤кими ран≥ше могли користуватис¤ сел¤ни. ÷е означало, що тепер сел¤нин мав платити будь-¤ку призначену пом≥щиком ц≥ну, 273 щоб заготувати соб≥ дрова, буд≥вельн≥ матер≥али чи випасати худобу. «деб≥льшого пом≥щицьк≥ ц≥ни були такими високими, що, ¤к здавалос¤, легальне кр≥пацтво до 1848 р. просто зам≥нили економ≥чним закр≥паченн¤м. ѕрагнучи зв≥льнитис¤ в≥д економ≥чного зашморгу пом≥щик≥в, тис¤ч≥ сел¤н зверталис¤ до суд≥в з приводу серв≥тут≥в. «а св≥дченн¤м ≥вана ‘ранка, з 32 тис. судових справ про серв≥тути, що порушувалис¤ з 1848 по 1881 р., пом≥щики виграли «ќ тис. –езультати цих процес≥в не лишали сумн≥в≥в щодо того, кого захищала система √абсбург≥в.
†††††≤з зростанн¤м ц≥н на землю швидко зменшувалис¤ розм≥ри над≥л≥в сел¤н, а в≥дтак ≥ њхн≥ прибутки. ” 1859 р. середн≥й розм≥р сел¤нського над≥лу в —х≥дн≥й √аличин≥ дор≥внював 12 акрам; у 1880 р. в≥н зменшивс¤ до 7, а в 1902 - до 6 акр≥в. ≤ншими словами, в≥дсоток сел¤н, ¤ких можна квал≥ф≥кувати ¤к б≥дн¤к≥в, тобто ¤к≥ волод≥ли менш н≥ж 12 акрами земл≥, зр≥с ≥з 66 в 1859 р. до 80 у 1902 р. ќсновною причиною зменшенн¤ над≥л≥в був под≥л земл≥ окремого сел¤нина м≥ж його д≥тьми, середнЇ число ¤ких у с≥м'њ становило 3-4. ≤з зменшенн¤м сел¤нських землеволод≥нь дедал≥ зрос- тали велик≥ маЇтки, оск≥льки багат≥њ скуповували земл≥ сел¤н, ¤к≥ вже не могли про- жити на своњх крих≥тних д≥л¤нках. “аким чином, у —х≥дн≥й √аличин≥ понад 40% орних земель належало близько 2400 великим землевласникам, а 60% ус≥х куль- тивованих грунт≥в розпод≥л¤лис¤ м≥ж сотн¤ми тис¤ч крих≥тних сел¤нських на- д≥л≥в.
†††††Ќевесела перспектива в≥дкривалас¤ перед сел¤нами, що прагнули знайти ¤к≥сь додатков≥ джерела прибутку. Ќайн¤вшись батраками до пом≥щик≥в, вони могли роз- раховувати на найнижчий зароб≥ток в ≥мпер≥њ, що становив близько чверт≥ того, що заробл¤ли в сам≥й јвстр≥њ. ј т≥, хто з в≥дчаю брав у борг у м≥сцевих лихвар≥в (ними переважно були Їврењ-шинкар≥ на сел≥ та крамар≥ в м≥ст≥, оск≥льки банк≥в не ≥снува- ло), ризикували провалитис¤ в економ≥чну пр≥рву. « огл¤ду на р≥чн≥ процентн≥ ставки - в≥д 150 до 250 (ще одна причина того, чому кап≥тал обертавс¤ у лихвар- ств≥ й не вкладавс¤ в промислов≥сть) невеличкий борг, що мав допомогти сел¤нино- в≥ протриматис¤ до наступного врожаю, за короткий час виростав у страшенний т¤гар. Ќањвн≥ та неспритн≥ сел¤ни могли через власну необачн≥сть зазнати вели- ких збитк≥в; м≥сцев≥ лихвар≥ часто заохочували њх пити чи купувати в позичку, а че- рез певний час, коли наростали проценти, виставл¤ли њм величезний рахунок. як- що сел¤ни не сплачували борг≥в, лихвар в≥дбирав у них землю й продавав њњ з мо- лотка.
†††††ўоправда, сел¤н ≥ не треба було особливо п≥дштовхувати до пи¤тики - саме њхнЇ безпросв≥тне економ≥чне становище спри¤ло алкогол≥змов≥, що набував загроз- ливих масштаб≥в. ƒо цього також спонукали землевласники, ¤к≥ волод≥ли моно- пол≥Їю на виробництво алкоголю, й шинкар≥, котр≥ алкоголем торгували. ќдин ≥з способ≥в схилити сел¤нина пити зводивс¤ до продовженн¤ позички; ≥нший пол¤гав у тому, щоб виплачувати батракам зароб≥ток у талонах, ¤к≥ реал≥зувалис¤ т≥льки в шинку. ¬ 1900 р. у —х≥дн≥й √аличин≥ один шинок припадав на кожних 220 жител≥в (але т≥льки одна початкова школа на кожних 1500).
†††††“ому не дивно, що серед ус≥х п≥дданих ≥мпер≥њ стан здоров'¤ украњнц≥в був най- б≥льше занедбаним. якщо в 1900 р. одна л≥карн¤ припадала на 295 жител≥в јвстр≥њ, то в √аличин≥ це сп≥вв≥дношенн¤ було 1 до 1200. Ѕ≥льше половини д≥тей не дожи- вали й до п'¤ти рок≥в, - ¤к правило, внасл≥док еп≥дем≥й та недоњданн¤. јле чи не найжахлив≥шим було те, що кожного року в≥д голоду вмирало 50 тис. чолов≥к. ” своњй знаменит≥й книжц≥ <«лидн≥ √аличини в цифрах...> польський письменник —тан≥слав ўепановський стверджував, що продуктивн≥сть прац≥ галичанина стано- вила лише чверть продуктивност≥ прац≥ середнього Ївропейц¤, а споживанн¤ њж≥ - половину. “ому зрозум≥ло, що на злам≥ стол≥ть тривал≥сть житт¤ зах≥дноукра- њнських чолов≥к≥в була на ш≥сть рок≥в меншою, н≥ж у чех≥в, ≥ на 13, н≥ж в англ≥йц≥в. 274
†††††як народ аграрний ≥ ос≥лий, украњнц≥ в≥дчували надзвичайно сильну прив'¤за- н≥сть до р≥дноњ земл≥, ≥ змусити сел¤н покинути њњ могли т≥льки дуже скрутн≥ обстави- ни. Ќа к≥нець XIX ст. стало очевидним, що дн≥ такоњ скрути настали, й перед багать- ма постала нев≥дворотн≥сть ем≥грац≥њ. ѕод≥бно до своњх брат≥в у –ос≥йськ≥й ”крањн≥ зах≥дн≥ украњнц≥ були змушен≥ об≥йти п≥всв≥ту в пошуках кращих можливостей. ѕро- те на в≥дм≥ну в≥д сх≥дних украњнц≥в, що пересел¤лис¤ на —х≥д, на узбережж¤ “ихого океану, зах≥дн≥ украњнц≥ йшли на «ах≥д - через јтлантику до Ѕраз≥л≥њ,  анади ≥ найчаст≥ше - до —получених Ўтат≥в.
†††††_ћ≥ста й торг≥вл¤_. ” великих ≥ малих м≥стах проживало лише близько 10% населенн¤ √аличини. як ≥ належало спод≥ватис¤, в≥дсоток украњнц≥в у м≥ських осередках був зовс≥м невеликим: у 1900 р. понад 75% м≥ських жител≥в пров≥нц≥њ роз- мовл¤ли польською мовою, 14% - украњнською, а решта - н≥мецькою. Ќав≥ть у —х≥дн≥й √аличин≥ украњнц≥ складали лише 25-«ќ% м≥ського населенн¤ - майже ст≥льки ж, ¤к ≥ пол¤ки. ѕроте в сх≥дних частинах пров≥нц≥њ 40-45% м≥ських жител≥в складали Їврењ, а в де¤ких м≥стах, ¤к, наприклад, Ѕроди, понад 70% мешканц≥в були Ївре¤ми. «ростанн¤ населенн¤ м≥ст в≥дбувалос¤ нер≥вном≥рно. якщо у Ћьвов≥ - культурному, адм≥н≥стративному та економ≥чному центр≥ —х≥дноњ √аличини - воно зросло з 70 тис. у 1857 р. до понад 200 тис. у 1910 р., то в б≥льшост≥ ≥нших м≥ст цей процес переб≥гав пов≥льн≥ше.
†††††як ≥ в ≥нших крањнах, основна економ≥чна функц≥¤ м≥ст пол¤гала в торг≥вл≥ та комерц≥йн≥й д≥¤льност≥. ј говорити про торг≥влю на зах≥дноукрањнських земл¤х означало говорити про Їврењв, оск≥льки вони ц≥лком опанували цей сектор економ≥ки. —аме Їврењ виступали посередниками м≥ж селом ≥ м≥стом. ƒр≥бн≥ Їврейськ≥ торг≥вц≥ привозили у занеха¤н≥ села сучасн≥ товари (с≥рники, гас), а Їврейськ≥ купц≥ скупо- вували у сел¤н врожай ≥ продавали його в м≥ст≥. ” самих же м≥стах майже вс≥ крам- ниц≥ та лавки, де сел¤ни могли придбати так≥ готов≥ товари, ¤к тканини, взутт¤, металеве начинн¤, що виробл¤ли Їврейськ≥ рем≥сники, належали Ївре¤м. якщо сел¤нинов≥ бракувало гот≥вки на куп≥влю цих товар≥в, купець-Їврей пропонував продати њх у борг.  оротко кажучи, саме через Їврењв сел¤ни вт¤гувалис¤ у грошов≥ в≥дносини, що утвердилис¤ в м≥стах.
†††††«а своњ послуги Їврейськ≥ купц≥ намагалис¤ отримувати ¤кнайвищ≥ прибутки. Ѕагатьом представникам ≥нших нац≥ональностей здавалос¤, що ц≥ прибутки були не лише надто великими, а й неправедними. “ак, досл≥дивши економ≥чн≥ взаЇмини м≥ж Ївре¤ми та украњнц¤ми на «акарпатт≥, угорський економ≥ст ≥рландського поход- женн¤ ≈дмунд ≈ган допов≥дав ур¤дов≥, що адм≥н≥страц≥¤, маг≥страти та пом≥щики несуть свою частку в≥дпов≥дальност≥ за жалюг≥дне становище сел¤н, але основна вина лежить на Ївре¤х - њхн≥ лихвар≥, торг≥вц≥ та шинкар≥ <позбавл¤ли русин≥в ≥ грошей, ≥ майна>. ≈ксплуататорськ≥ методи багатьох Їврейських торг≥вц≥в викликали в се- л¤нинов≥ ненависть, проте в≥н розум≥в, що без участ≥ Їврењв неможливою ставала будь-¤ка господарська д≥¤льн≥сть. ÷ей погл¤д в≥дбито у таЇмному рапорт≥ габсбурзь- коњ пол≥ц≥њ про ставленн¤ украњнського сел¤нства до Їврењв, над≥сланому до ¬≥дн¤ у 1890 р.: <«а вин¤тком щоденного хл≥ба сел¤ни на кожному кроц≥ житт¤ залежать в≥д Ївре¤. ¬≥н служить дл¤ них ≥ замовником, ≥ дорадником, ≥ посередником, ≥ дов≥- реною особою. ≥ ¤кщо ми захот≥ли б прогнати њх, то сел¤ни першими вимагати- муть њхнього поверненн¤. ’оч Їврењ повною м≥рою користуютьс¤ перевагами цього становища, надаючи п≥д проценти позички, контролюючи не лише сел¤н, а й духо- венство, було б помилковим казати про переважанн¤ антисем≥тизму в розум≥нн≥ расовоњ ненавист≥>.
†††††—л≥д п≥дкреслити, проте, що б≥льш≥сть самих Їврењв терп≥ли в≥д злидн≥в ≥ не мали кращих засоб≥в до ≥снуванн¤. Ќаприк≥нц≥ XIX ст. њхн≥й фаховий проф≥ль окреслював- с¤ таким чином: 15% складали лихвар≥, 35 - торг≥вц≥, «0 - рем≥сники, 20 - 275 представники м≥шаних профес≥й. Ѕ≥льш≥сть Їврейських купц≥в були др≥бними крама| р¤ми, а крих≥тна менш≥сть становила надзвичайно багату ≥ впливову групу, що займа- лас¤ оптовою торг≥влею в √аличин≥. _ѕромислов≥сть_. « огл¤ду на конкуренц≥ю з боку високо≥ндустр≥ал≥зованих за- х≥дних пров≥нц≥й, неспри¤тливу пол≥тику ур¤ду та обмежен≥сть внутр≥шнього ринку зрозум≥ло, що дл¤ розвитку промисловост≥ в √аличин≥ не було великих перспектив.  р≥м того, в≥дчувавс¤ брак кап≥тал≥в. ƒо 1890-х рок≥в не ≥снувало комерц≥йних банк≥в, Їврейський кап≥тал обертавс¤ у торг≥вл≥ та лихварств≥, а багат≥ пол¤ки вклада- ли грош≥ в землю. як не парадоксально, розпочате в 1852 р. буд≥вництво зал≥зниць не спри¤ло промисловому розвитку √аличини, а гальмувало його.
†††††ƒр≥бну промислов≥сть, що ≥снувала до по¤ви зал≥зниц≥, зокрема склодувну, текс- тильну та шк≥рообробну, в≥д зовн≥шньоњ конкуренц≥њ захищала в≥дносна ≥зольова- н≥сть пров≥нц≥њ. ѕроте коли зал≥зницею сюди п≥шов пот≥к зах≥дних товар≥в, багато м≥сцевих п≥дприЇмств розорилис¤. ј велика к≥льк≥сть тих, що лишалис¤, мала ре- м≥сничий характер, њхн≥ми типовими представниками були численн≥ Їврейськ≥ крав- ц≥ та шевц≥. ¬елик≥ п≥дприЇмства головним чином зосереджувалис¤ на л≥сорозробц≥, розвитку ¤коњ спри¤ли на¤вн≥сть великих масив≥в л≥су й гостра потреба в буд≥вель- них матер≥алах на «аход≥, а також спец≥ал≥зувалис¤ на виробництв≥ алкоголю.
†††††ѕроте у 1890-х роках з'¤вилис¤ ознаки зрушень. ” попереднЇ дес¤тил≥тт¤ було засновано три банки, що стали джерелом ф≥нансуванн¤ великих промислових проек- т≥в. ѕольськ≥ магнати, ¤к, наприклад, јнджей Ћюбомирський, добилис¤ в≥д в≥ден- ського ур¤ду п≥дтримки у розвитку промисловост≥, ≥ в 1901 р. була створена сп≥лка фабрикант≥в. Ўвидкими темпами розвивалис¤ в 1870-х та 1880-х роках нафтов≥ про- мисли в район≥ ƒрогобича й Ѕорислава, що ф≥нансувалис¤ переважно австр≥йським та англ≥йським кап≥талом. ƒо початку першоњ св≥товоњ в≥йни вони давали близько 5% св≥тового видобутку нафти.
†††††ѕов≥льно, але невпинно зростали р¤ди пролетар≥в: у 1902 р. нал≥чувалос¤ 230 тис. повн≥стю й частково зайн¤тих роб≥тник≥в, серед них 18% украњнц≥в, 24% Їврењв ≥ решта - пол¤ки. як ≥ в –ос≥йськ≥й ”крањн≥, цей ще дуже <молодий> клас збер≥гав т≥сн≥ зв'¤зки з селом, ≥ багато украњнських та польських роб≥тник≥в поверталис¤ в с≥льське господарство, в≥дпрацювавши частину року в промисловост≥. ѕроте ц≥ зм≥ни переб≥гали поступово ≥ мали в≥дносно незначн≥ масштаби. ¬≥дтак зах≥дноукра- њнськ≥ земл≥ за розвитком економ≥ки лишалис¤ позаду ≥нших пров≥нц≥й ≥мпер≥њ. ... 276
†††††ѕопри величезн≥ пол≥тичн≥ перетворенн¤, ¤ких зазнали зах≥дн≥ украњнц≥ в резуль- тат≥ розвалу јвстр≥йськоњ та –ос≥йськоњ ≥мпер≥й, боротьби за незалежн≥сть та вклю- ченн¤ до ѕольщ≥, соц≥ально-економ≥чн≥ умови њхнього житт¤ по сут≥ лишалис¤ без зм≥н. Ќаселен≥ украњнц¤ми земл≥, що складали близько 25% територ≥њ ѕольщ≥, бу- ли нерозвиненими аграрними окрањнами, або внутр≥шн≥ми колон≥¤ми, що поста- чали центральним рег≥онам ѕольщ≥ дешеву сировину, натом≥сть купуючи дорог≥ го- тов≥ товари.
†††††Ќав≥ть за польськими м≥рками «ах≥дна ”крањна була надзвичайно аграрною: близько 80% њњ населенн¤ складали сел¤ни (пор≥вн¤но з близько 50% у пол¤- к≥в), ≥ лише 8% припадало на промислових роб≥тник≥в (при середн≥й цифр≥ 20% у пол¤к≥в). Ќа додаток до цих структурних вад украњнське населенн¤ було змушене розв'¤зувати так≥ проблеми, ¤к спустошенн¤ п≥сл¤ в≥йни, дискрим≥нац≥йна економ≥ч- на пол≥тика ур¤ду, згубний вплив ¬еликоњ депрес≥њ. —ловом, соц≥ально-економ≥чна дол¤ зах≥дних украњнц≥в п≥д ѕольщею була такою ж маловт≥шною, ¤к ≥ њхнЇ пол≥тичне становище.
†††††ќсновн≥ економ≥чн≥ труднощ≥ крилис¤ в с≥льському господарств≥, де залишалис¤ так≥ давн≥, ще передвоЇнн≥ проблеми, ¤к перенаселен≥сть с≥л, крих≥тн≥ над≥ли. ” насе- лених украњнц¤ми воЇводствах ѕольщ≥ на 1,2 млн сел¤нських господарств припадало 60% земл≥. ÷¤ проблема особливо гостро сто¤ла в √аличин≥, де понад 75% сел¤н- ських над≥л≥в не дос¤гали й 10 акр≥в. “им часом близько 2 тис. великих маЇтк≥в, що належали пол¤кам ≥ часом дор≥внювали 10-20 тис. акр≥в, охоплювали 25% земл≥. Ќа ¬олин≥, де великих польських землевласник≥в було менше, земл¤ краще родила, а сел¤нськ≥ над≥ли були б≥льшими, на сел≥ жилос¤ дещо краще.
†††††ƒл¤ пом'¤кшенн¤ проблеми гостроњ нестач≥ земл≥ у 20-х роках ур¤д спри¤в роз- д≥лов≥ великих маЇтностей. ќднак украњнським сел¤нам ц¤ програма принесла мало корист≥, поза¤к б≥льш≥сть под≥лених земель в≥дходила до польських сел¤н та ново- прибулих осадник≥в. ” розв'¤занн≥ проблеми перенаселенн¤ села менш ефективною, н≥ж колись, ви¤вилас¤ ем≥грац≥¤, оск≥льки в м≥жвоЇнний пер≥од —получен≥ Ўтати й  анада скоротили квоту ем≥грант≥в, ¤ких вони могли прийн¤ти. ¬ результат≥ в той пер≥од ем≥грувало лише близько 170 тис. зах≥дних украњнц≥в.
†††††—ел¤нам, що прагнули покращити свою долю, нов≥ можливост≥ продовжувала пропонувати промислов≥сть. Ќа сх≥дн≥ окрањни припадав непропорц≥йно малий в≥дсо- ток ≥ без того слаборозвиненоњ промисловост≥ ѕольщ≥; у 30-т≥ роки в≥н став ще мен- шим, оск≥льки ур¤д п≥дтримував промисловий розвиток ÷ентральноњ ѕольщ≥, нех- туючи пров≥нц≥¤ми, населеними в основному непол¤ками. Ћише близько 135 тис. зах≥дних украњнц≥в працювали роб≥тниками в л≥сов≥й та нафтодобувн≥й промисло- вост≥. Ќайб≥льшим м≥ським центром √аличини залишавс¤ Ћьв≥в ≥з населенн¤м близь- ко 300 тис. чолов≥к, здеб≥льшого пол¤к≥в та Їврењв.
†††††як ≥ до в≥йни, ≥нтел≥генц≥¤ продовжувала зд≥йснювати пол≥тичне, культурне й на- в≥ть соц≥ально-економ≥чне кер≥вництво зах≥дноукрањнським сусп≥льством. јле на в≥дм≥ну в≥д XIX ст., коли велику частину цього класу становили св¤щеники, у м≥ж- воЇнний пер≥од переважна б≥льш≥сть ≥нтел≥генц≥њ була св≥тською. «а даними поль- ських досл≥дник≥в, у 30-х роках ≥нтел≥генц≥¤ становила близько 1% (15 тис. чоло- в≥к) усього зах≥дноукрањнського населенн¤, що працювало (серед пол¤к≥в анало- г≥чний показник дор≥внював 5%). √оловною причиною в≥дносно невеликого числа осв≥чених украњнц≥в була пол≥тика ур¤ду, спр¤мована на те, щоб ускладнити дл¤ ос≥б непольськоњ нац≥ональност≥ доступ в ун≥верситети. “ак, у Ћьв≥вському ун≥верситет≥ частка украњнц≥в ледве с¤гала 10%.
†††††ѕредставники украњнськоњ ≥нтел≥генц≥њ заробл¤ли соб≥ на житт¤, працюючи пере- важно вчител¤ми або службовц¤ми у кооперативах, що швидко зростали. ƒехто 375 став оволод≥вати такими спeц≥альност¤ми, ¤к юриспрудeнц≥¤, мeдицина, фармаколог≥¤, ≥нжeнeрна справа, дe монопол≥ю довго утримували пол¤ки та Їврeњ. ≤ всe ж практично закритою дл¤ украњнц≥в лишалас¤ служба в ур¤дових установах, - ц¤ одна з найпоширeн≥ших у —х≥дн≥й ™вроп≥ профeс≥й, - поза¤к ус≥ ур¤дов≥ посади призначалис¤ дл¤ пол¤к≥в. ѕротe позитивним насл≥дком такого становища стало тe, що багато осв≥чeних молодих украњнц≥в були змушeн≥ облишити намаганн¤ знайти роботу в м≥ст≥ ≥ йшли працювати на сeло, значно п≥дштовхнувши його соц≥ально-eконом≥чний ≥ культурний розвиток. јлe знайти в≥дпов≥дну роботу було складно, особливо п≥д час дeпрeс≥њ 30-х рок≥в; цe пог≥ршувало й бeз того нeпeвнe становищe украњнськоњ ≥нтeл≥гeнц≥њ. ќстан¤ вс≥л¤ко п≥д≥гр≥вала нeнависть украњнц≥в до польського рeжиму, схил¤ючи њх до пeрeконанн¤, що вс≥ основн≥ проблeми можна розв'¤зати лишe умови на¤вност≥ в украњнц≥в своЇњ дeржави. ... 376 (к≥нeць фрагмeнт≥в з книги ќ.—убтeльного)

----------------
Na glawnuju stranicu / To main page
Sinonimy kl`uchewyh slow: subtel_n
Counter: .
Po pros`be komandy poddervki ot www.hotlog.ru:
http://www.hotlog.ru/cgi-bin/hotlog/buttons.cgi
(Wystawit` kak: / To expose as: http://aravidze.narod.ru/subtel_n.htm , http://www.geocities.com/sekirin1/subtel_n.zip . )

Hosted by uCoz