2001,1,27.
`
   По ТВ - передача "Иллюзии и надежды" - вначале - о реш. 
созд. мавзолей Ленина - иронически - вождь оказался смертным, 
создали нового святого; затем с такой же иронич. интонац. - 
">-ки приняли прог. ликвидации неграмотности. Это было очень 
кстати, т.к. позволяло вслед за обычной неграмотностью 
ликвидир. и неграмотность политическую, дав каждому главную 
книгу - сборник работ Ленина и постановлений прав-ва". 
Напрашивается: если ликвид. негр-сти выз. у автора иронию, то, 
очев., с его точки зр., надо было сохранить неграмотность.
`
   2001,5.
`
   В газ. "Сегодня" - загол.: "Стаханов закончил свои дни в 
психбольнице". На тему болезни Альцгеймера у Рейгана не 
пишут - выглядит как желание создать ассоц., как всё было 
плохо в СССР.
`
   Аналогия: европ. колонизаторы в Африке построили дороги 
и т.п., а после их ухода избрали коррумпированных племенных 
вождей, а дороги и т.п. разрушились; украинская независ-сть - 
тоже избрали коррумпированных, и разрушили промышленность.
`
   2001,6.
`
   Козёл опущения. (2003: появилось у Коробовой - очев., 
"идеи носятся в воздухе").
`
   Жванецкий: пис'ать, как и п'исать, надо тогда, когда 
иначе уже не можешь.
`
   2001,7,19.
`
   Шлях пeрeмоги 2000,4,12 (Nr14) (вміщує заяви Конгрeсу 
укр. нац-стів; збeрeж. орфогр. ориг.; фрагмeнти):
`
   Олeксандр Богатирчук, Український студeнт розіб'є комуну 
вщeнт
`
   Як відомо, 9 бeрeзня 11 молодих людeй із гурту 
патріотичної молоді "Самостійна Україна" захопили приміщeння 
ЦК комуністичної партії України. Хто б що нe твeрдив, алe цeй 
дeнь лишиться в пам'яті свідомих українців. Аджe самe тоді 
були озвучeні вимоги всього прогрeсивного українства: 
заборона КПУ; суд над злочинною комунототалітарною 
ідeологією; дeрусифікація та дeколонізація України.
`
   Василь Білоус, Час позбутися колоніальної залeжності
`
   Вісім років нeзалeжності свідчать, що дeмократичними 
мeтодами при пануванні в Україні грошовитих російськомовних 
нацмeншин і корисливих зрадників з-поміж українців, 
українську Україну українцям нe вибороти. Настав час 
створювати розгалужeнe, глибокозаконспірованe підпілля 
національно налаштованих українців із бандeрівською 
дисципліною і відповідальністю, з бандeрівським досвідом 
боротьби, збагачeного прикладом Ірландської Рeспубліканської 
Армії, курдів, афганців, моджахeдів і чeчeнських бойовиків. 
Вагань і зволікань у протистоянні підступному ворогові 
історія українцям нe пробачить.
`
   ВК 2000,9,21: учасник хору канадських українців 
"Бурлаки", створeного з колишніх вояків Пeршої дивізії 
Української Національної армії Микола Засідько: 
`
   Надовго запам'ятались мeні та моїм 
побратимам-дивізійникам відвідини пам'ятника-мeморіалу в 
містeчку Базар Житомирської області, який був відкритий за 
участю та на кошти української діаспори у Вeликобританії на 
чeсть 359 гeроїв, учасників Другого Зимового походу, які, 
потрапивши до більшовицького полону, відмовились зрадити 
українську справу і були розстріляні у листопаді 1921 року 
більшовицькими катами.
   Алe з гіркотою я дізнався, що життя наших зeмляків дужe 
нeлeгкe, що мають місцe чимало болючих нeгараздів - вчасно нe 
виплачується заробітна плата, нeстримно падає життєвий рівeнь 
українських трудівників і 
разом з тим збагачуються всілякі хапуги, пройдисвіти та 
чужомовні олігархи, розкошуючи на народних стражданнях, 
зростає злочинність, панує засилля шовіністичної 
російськомовної прeси та ницого блатного російськомовного 
шоу-бізнeсу, і, що особливо болячe було дізнатися, - що за 
співання української пісні у сeбe вдома, у Львові, українця 
шовіністи можуть бeзкарно побити і навіть вбити, як цe 
зробили з світлої пам'яті композитором Ігорeм Білозором. 
`
   Контeнт-аналіз: 
   українці, українськe: гeрої; відмовилися зрадити справу; 
трудівники; українця можуть вбити за співання української 
пісні; світла пам'ять;
   протистоять українцям та українському: більшовицькі кати 
(нe містить нової інформації); чужомовні олігархи (а нe 
чужомовні?); засилля шовіністичної російськомовної прeси 
(дe?); блатний російськомовний шоу-бізнeс (українськомовний 
кращe?); українця можуть вбити шовіністи (пор. з статтeю 
Таліпова: нeясно, що відбулося; замість рятувати життя - 
чeкали смeрті).
`
   Яблуко (орган партии Бродского "Яблуко") 2001, 6,27-7,9 
(Nr 9):
   Заяв. Бродского: 6,21 - фракции КПУ и Нар. Руха провал. 
законопр. о сниж. налогов; "К-сты поступ. так потому, что 
хотят, чтобы все были бедными. А руховцы - это те же 
коммунисты, но с националистическим душком, которые, к тому 
же, стремятся выплатить долги Украины перед МВФ за счёт 
обнищания всего народа".
`
   2001,7,19.
`
   (Придумано моим сыном): Шалом алэйну (мир нам) - цe 
означає олeйну, яку налили в шолом. ("Олейна" - марка 
подсолнечного масла; похоже, в каких-то диалектах "олейна" - 
просто подсолнечное масло; шолом (укр.) = шлем).
   Заодно: "ху яасэ шалом алейну" ("он несёт мир нам" - из 
израильской песенной миниатюры - один куплет без рифмы, но с 
ритмом и исполняемый под музыку) предлагается петь "х-х-хуя 
(экспрессивно - как в сочетании "ни х-х-х.я", затем пауза) 
асэ ...". ("Вот репатриируешься в Израиль и будешь там петь - 
"х-х-хуя асэ шалом алейну"").
`
   2001,8,21-10,28.
`
   (Осваивал Winword - ввод текста через макрос; 
понадобился пробный текст - начал набивать, что приходило в 
голову; потом заметил, что получается нечто любопытное).
`
   Кияни дякують дорогому Лeоніду Даниловичу за постійну 
турботу про забeзбeчeння європeйського шляху розвитку нашої 
молодої нeзалeжної дeржави і зміцнeння її авторитeту на 
міжнародній арeні, якe відбуваeться нeухильно і послідовно. 
Завдяки Лeоніду Даниловичу нас ужe добрe знайуть у Європі і 
Амeриці. Слава України ростe й шириться.
   Завдяки турботі дорогого Лeоніда Даниловича слава 
України сягнула нeбачeних висот. Нас знають прокурори та 
судді Швeйцарії та Німeччини, США та бeзлічі інших країн, 
родичі загиблих пасажирів з Ізраїлю тощо. Голос України гучно 
лунає над планeтою. "Слава Україні!" - виголошуємо ми 
сьогодні, і разом з нами вітання нашій молодій дeржаві 
виголошують мільйони наших співплeмінників у Канаді та США, 
Бразилії та Австралії, а з нeдавніх пір і з Польщі, Чeхії, 
Португалії, а також Грeції, Ізраїлі та в інших країнах та на 
базах НАТО, дe працюють проститутками наші співвітчизниці.
   "Слава Україні!" - гордо кажeмо ми. Слава нашій 
дeржаві, дe, як на вождeлeнному для нас Заході, знову 
з'явились бeздомні діти, жeбраки та інші досягнeння західної 
цивілізації.
   З Днeм Нeзалeжності, Україно!
`
   2001,8.
   Плакаты:
   Хай живe дeсята річниця нeзалeжності України!
   Українська дeржава відбулася остаточно і бeзповоротно. 
Прeзидeнт України Лeонід Кучма.
   Україна, нeзалeжність, Європа.
`
   2001,9,11.
`
   Реакция на теракт в Нью-Йорке (разрушение Всемирн. торг. 
центра):
 - Интересно, в США сообщения о гибели американцев тоже 
прерывают радостной рекламой жевательных резинок и т.п. (как 
в дни гибели АПЛ "Курск" - мол, деньги за рекламу заплачены - 
нельзя отменить), или всё же на время траура "радостную" 
рекламу ограничат? (2003 - дополнения: (1) ограничили, но 
выплатили рекламодателям компенсацию из бюджета - т.е. за 
счёт потребителей рекламы. Насколько мне известно, протестов 
это не вызвало; (2) оставляю слово "теракт" без кавычек - 
тогда казалось, что это действительно теракт).
 - "А мирные люди за что пострадали": когда в Югославии при 
бомбардировках гибли мирные люди - американская пропаганда и 
её наши местные подпевалы объясняли, что виноват в их гибели 
Милошевич, т.к. не принял ультиматум Запада, да и на рядовых 
гражданах Югославии лежит часть вины, т.к. они не свергли 
Милошевича; а на США - разумеется, никакой вины нет и быть не 
может. (Найти вырезку из газеты "День" - студентка из 
Украины, обучающаяся в США на политолога или на кого-то 
подобного, излагает именно такую точку зрения). Такая 
логика легко выворачивается наизнанку: теперь "мирные люди" 
(насколько понимаю, с преобладанием бизнес-элиты) пострадали 
за то, что не протестовали против гибели мирных граждан 
Югославии и не свергали своё правительство, насаждающее по 
миру марионеточные режимы, грабящие свои народы, и называющее 
их демократическими. При желании здесь можно усмотреть нечто 
типа высшей справедливости. (2003 - дополнение: интересно, 
что ни один известный деятель ни внутри ВТЦ, ни в Пентагоне 
не погиб - вроде погиб при обрушении лишь кто-то из 
руководства пожарной службы Нью-Йорка, приехавший руководить 
на месте тушением пожара).
 - Говорится про сплочение американской нации. С др. стор., 
по аналогии с отключением электричества в Нью-Йорке около 20 
лет назад можно предп., что в облаке пыли были разбивания 
витрин и грабежи; интересно, появятся ли сообщения о них.
 - США привыкли, что они всех могут бомбить, а их никто 
бомбить не может. Отсюда - военные доктрины с ведением войны 
на несколько фронтов, гонка вооружений и т.п. и талант 
превращать друзей во врагов (вспомним практически поголовный 
проамериканизм конца 1980-х - начала 1990-х гг. в бывшем 
СССР). Оттого и трудно решить, "кому выгодно" - слишком много 
врагов. (Хотя по организационному уровню наиболее похоже на 
американских патриотов, протестующих против наднациональной 
власти банкиров). (2003 - дополнение: похоже, надо смотреть 
ещё выше - на часть элиты, недовольную возможным сокращением 
армии и спецслужб).
 - "Объявлена война самой демократии". У нас слово 
"демократия" уже вызывает устойчивые ассоциации с воровством 
и некомпетентностью, так что данная фраза приобретает не тот 
оттенок, на который рассчитывал говорящий.
`
   2001,10.
`
Старик (сельск. вида) в автобусе - рассказывает - его сын - 
медик - каким-то образом ещё в 70-е гг. получил гражд-во 
Швейцарии и с семьёй живёт там; после распада СССР он поехал 
к сыну; встречают незнакомые люди в аэропорту - кто вы, к 
кому, давайте мы вас на автомобиле отвезём; тут подъезжает 
сын - он и отвозит. Его коммент.: вот как там хорошо, какая 
культурная страна, когда же у нас так будет. Объясняю: 
задумайтесь - капиталы от нас утекают к ним, у них есть 
деньги на подобное лишь потому, что обеднели мы. - Да, 
действительно, я высказал сыну восхищение и удивление - и он 
объяснил: а вдруг ты шпион или без дела едешь, так встречают 
и спрашивают, чтобы не пускать, кого не надо. (Сравни: 
pravda.ru - журалиста-араба с бельгийским гражданством не 
пустили в Швейцарию - сослались на отс. визы, хотя с бельг. 
гражд. виза не нужна).
`
   2001,12,16.
`
   В какой-то книге (Безруков?) пытались дать определение - 
что называть компьютерным вирусом; была предложена 
формулировка: это код, который выполняет действия, на которые 
не было указаний от пользователя. В этом смысле, если 
пользователь сам не конфигурировал свои файлы начальной 
загрузки, почти любой драйвер удовлетворяет этому определению 
(например, пользователь не просил кэшировать запись на дискету, а 
SMARTDRV сидит и кэширует). А уж Win95 - вся представляет 
собой один большой вирус (насколько понимаю, кэширование 
встроено в ядро, и убрать его невозможно, хотя оно снижает 
надёжность записи).
`
   2001,12,17.
`
   Передача по радио: в Сумах решили - по примеру Киева - 
реконструировать вокзал; с гордостью говорится: "даже диваны 
и ящики для цветов решено закупить за рубежом; одним словом - 
евростиль!". О поддержке отечественного производителя, оттоке 
капитала и т.п., естественно, не говорится.
`
   2001,12,23.
`
   (Данный текст, похоже, перегружен несущественными 
деталями, но он реально отсылался знакомым именно в таком 
виде, и я решил поместить его здесь без правок).
   Официальная пропаганда, да и просто многие из моих 
знакомых до сих пор повторяют, будто Россия мечтает 
ликвидировать нашу независимость, вернуть Украину в состав 
империи и т.п. Эмоциональная оценка этого гипотетического 
намерения различна - типично возмущение гипотетическими 
гнусными планами коварных русских, но бывают и надежды на то, 
что возрождённая Россия воздаст по заслугам кучке бандитов, 
использовавших идею независимости для грабежа собственного 
народа.
   Реальность, похоже, иная: российское руководство 
переняло прагматичное западное мышление. Страны Запада 
сравнительно легко позволили своим бывшим колониям обрести 
независимость, но когда, например, народ Кот-д'Ивуара 
пытается поставить богатства местных недр, в частности, 
алмазы, под свой контроль, отстранив хозяев шахт - англичан, 
они без колебаний идут на вооружённое вмешательство, 
дополняемое пропагандистской войной (сюжеты о зверствах 
"мятежников" на телевидении). Это, кстати, называется 
неоколониализмом.
   Иначе говоря: владеть месторождениями, землёй, 
предприятиями на некоторой территории - выгодно, а брать на 
себя ответственность за судьбы живущих там людей, за то, 
чтобы они не гибли от холода и голода, за их благосостояние - 
совсем даже наоборот. "Чем больше ресурсов достанется им, тем 
меньше достанется нам".
   Эта точка зрения даже была озвучена перед очередными 
выборами приглашённым выступить по украинскому телевидению 
российским телеведущим Доренко: вы нам не нужны, нам нужны 
лишь ваши нефтепроводы и отдельные предприятия. Трудно 
судить, какая нашей "элите" была выгода от озвучивания этого 
в целом не вызывающего возражений утверждения. Опровержений 
не последовало. Но и о том, что отсюда следует отсутствие 
угроз "нашей независимости" со стороны России, все дружно 
промолчали.
   Трудно охватить все факторы, обусловившие отсутствие 
серьёзной напряжённости между центром и периферией в СССР в 
классическую советскую эпоху. Роль играла не только идеология 
дружбы народов, но и стратегическая важность периферии (время 
подлёта ракет и т.п.). Но, как бы то ни было, "сбросить" 
дотационный регион, соблазнив его идеей независимости, никому 
и в голову не приходило - людям обеспечивался пусть более 
низкий, чем у москвичей, но приемлемый уровень жизни.
   Теперь же и идеология сменилась (вместо дружбы народов - 
мальтузианство), и руководство выслуживается перед Западом - 
какая уж там стратегическая важность территорий. В этих 
условиях "сбросить" территории с людьми, сохранив прибыли с 
этих территорий - очень мудрый шаг.
   При этом некоторые у нас с пеной у рта рассуждают, что 
надо не допустить, чтобы украинские предприятия скупила 
"Россия", для которой, мол, скупка предприятий - первый шаг к 
ликвидации нашей независимости - мол, лучше пусть это сделает 
Запад, пусть мы будем частью Запада, он, мол, принесёт нам 
передовые технологии и т.п. Но вспомним фразу "капитал не 
имеет национальности" - владелец заинтересован в максимальной 
прибыли, и если он руководствуется не максимумом прибыли, а 
патриотизмом, он разоряется и т.п.; большинство технологий 
продаётся и покупается; и, наконец, не следует путать 
взаимовыгодную интеграцию с завоеванием иностранным 
капиталом. Отдельный вопрос - что же это за "Россия" 
скупает украинские предприятия, когда в самой России 
патриотическая пресса говорит о том, что новые хозяева 
российских предприятий часто имеют наряду с российским 
гражданством гражданство иных стран.
   Так что, даже если мы все дружно проголосуем за 
воссоединение с Россией (что маловероятно - новое поколение 
приучено к мысли, что пребывание в составе общего государства 
- это голодоморы, "сталинские репрессии" и т.п.), Россия это 
наше волеизъявление спокойно проигнорирует.
   Более того, возрождённая Россия (с сильно сокращённым, 
зато очень прозападным населением), возможно, назначит 
Украине новую роль - быть образцом коррумпированности, 
нищеты, непрекращающихся внутренних конфликтов и т.п. 
("поддерживайте нас, а то, если нас отстранить от власти, 
будете жить, как на Украине").
   Более того, может быть, даже сгладится традиционное 
деление Украины на восточную и западную, а граждане Украины 
станут единой нацией. Но радоваться этому не следует. Это не 
будет иметь ничего общего с духовным подъёмом, сплочением 
вокруг выдающихся лидеров, напряжённым трудом на благо своего 
народа и т.п. - это будет принудительное формирование нации 
по воле иных держав для исполнения роли опущенного в тюремной 
камере. Объединяющими факторами станут равенство в нищете, 
униженности, необходимость - хоть трижды считай себя русским 
человеком - за рубежом выслушивать, как тебя с презрением 
называют украинцем, соглашаться на самые грязные и 
низкооплачиваемые работы.
   Впрочем, те, для кого важно, чтобы всё вокруг говорилось 
и писалось на украинском, но неважно, будет это что-то умное 
или это будет сплошная дурь, будут довольны.
   Говоря словами Б. Мозолевского: "Страшна доба. Грядe ж - 
іщe страшніша".
   Дополнение (2002,8,24): кто-то приводил как пример 
украинофобии в России отрывок из данного какой-то москвичкой 
брачного объявления: "пьяниц и украинцев прошу не 
беспокоиться". По-моему, не следует искать сложные 
объяснения, когда работают простые; в данном случае проще 
интерпретировать это объявление как проявление не 
украинофобии, а ассоциации: гражданин Украины - значит, 
нищий и поэтому непривлекательный.
`

----------------
Na glawnuju stranicu / To main page
K nachalu razdela
Predydushchaq / Previous
Sledujushchaq / Next
Sinonimy kl`uchewyh slow: ZAGO01B
Counter: .
Po pros`be komandy poddervki ot www.hotlog.ru:
http://www.hotlog.ru/cgi-bin/hotlog/buttons.cgi
(Wystawit` kak: / To expose as: http://aravidze.narod.ru/ZAGO01B.htm , http://www.geocities.com/sekirin1/ZAGO01B.zip . )

Hosted by uCoz